ေမြးရပ္ေျမဆီ သြားရၿပီ

အျပာေရာင္ေတာင္တန္း ျမဴႏွင္းဖံုးလႊမ္းကာ လြမ္းစရာ
အေ၀းမွာက်န္ခဲ႔ၿပီ မခြဲရက္အခြဲခက္ ေမာင္သြားရေတာ႔မည္
ၾကင္သူေလးနဲ႕ ေ၀းရပ္ေျမဆီ

တူႏွစ္ကိုယ္ေပ်ာ္ခဲ႔ အခ်ိန္ကေလးမ်ားတို႔ရယ္
အေတြးကမၻာထဲ တ၀ဲလည္ျမင္မိတယ္
အသည္းထဲမွာတဆင့္ မ်က္၀န္းအရပ္သို႔ဆီ
အပူေရာင္ ပုလဲပန္းဖူးပြင့္ေလၿပီ

အၾကင္နာခ်စ္ပန္း လန္းဆန္းခ်ိန္ ႏြမ္းရေတာ႔မည္
အတူမခြဲခ်င္လည္း ကံၾကမၼာ မေပးၿပီ

ၾကင္သူထံပါး ေမာင္မရွိေတာ႔လည္းကြယ္
အခ်စ္ရယ္ အားမငယ္ပါနဲ႕ကြယ္
ထားခဲ႔တဲ႔ အခ်စ္မပ်က္ ျပန္လွမ္းခဲ႔ပါ႔မယ္
အို.....အခ်စ္ဆံုးရဲ႔ ေစာင္႔လို႔ေနကြယ္.....

အၾကင္နာအခ်စ္ပန္း......ကံၾကမၼာမေပးၿပီ
ၾကင္သူထံပါး......ေစာင္႔လို႔ေနကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....