ပစ္ကနစ္ပါတီ

(ပစ္ကနစ္ ပါတီ ၾကည္ေအာင္ဖြဲ႕ကာ၊ ေပ်ာ္ရႊင္စြာလည္ခ်င္တာ၊
အထက္ေအာက္ မက်န္ျမန္မာျပည္တလႊားကို ကုန္စင္ေအာင္သြားခ်င္တာ) ၂ ၊
စားဘြယ္ရာ အကုန္လံုေလာက္စြာ၊ ေစ်းမွာအျမန္ေမာင္၀ယ္ခဲ႔ပါ၊
သိုက္သိုက္ၿမိဳက္ၿမိဳက္စီးဘုိ႔၊ မီးရထားစပါယ္ရွယ္ယူမွာ၊
သားသားနားနား သြားမဲ႔ခရီးလမ္းမွာ၊ ပင္ပန္းစရာ မလိုေအာင္သာ။
ပစ္ကနစ္ထြက္လုိ႔ (ေပ်ာ္တဲ႔ခါ) ၂ ၊ စားစရာမ်ားလဲလံုေလာက္စြာ၊
ယူဘို႔ရာ အမ်ိဳးစံု၊ ဓာတ္စက္ ဓာတ္ျပားေတြယူခဲ႔မွာ၊ ပ်ိဳၾကည္ေအာင္တို႔နဲ႔
ထမင္းမိန္ ေပ်ာ္ပြဲမွာ၊ ေအာ ္………… အျပင္းေျပသီခ်င္းေတြလဲဆိုအံုးမွာ။
သံၿပိဳင္။ ။ ေပ်ာ္ပြဲစားလုိက္ခ်င္သူေတြ အဟုတ္ေခၚမွာ၊ က်ဳပ္တို႔ေပ်ာ္စရာ၊
စိတ္တိုင္းက်က်စားစရာ အျဖာျဖာ၊ အမ်ိဳးစံုလဲခ်က္ခါ၊ မာတင္ေခ်ာ႔နဲသာ၊
ဘီစတိတ္ပါတဲ႔ခါ၊ ေပါင္မုန္႔နဲ႔စားဘို႔ ငါးေသတၱာ ျငဳတ္သီးစိမ္းပါ၊
ေရႊပုဇြန္ေျခာက္ေတာ႔ မေမ႔နဲ႔ ဆရာ၊ လဖၻက္နဲ႔ စားဘို႔ပါ။
(ဘယ္သူမဆို အရက္ကုိ သီးခံ က်မတို႔ေပ်ာ္ပြဲမွာ၊ ဘိလပ္ရည္ေသာက္ပါ) ၂ ၊
စံုစံုလင္လင္စားစရာမ်ားစြာ သံုးေဆာင္ဘို႔ရာ ပစ္ကနစ္ထြက္တဲ႔အခါ၊
ေတာင္းႀကီးထဲထည့္ယူလာ၊ တုိ႔အိမ္သားအားလံုးနဲ႔သာ၊
တို႔အေဖာ္မ်ား အားလံုးနဲ႔သာ၊ ေပ်ာ္ပြဲစားကိုသြားစို႔လားဆရာ၊
စံုလင္စြာ ပစ္ကနစ္ထြက္မွာ၊ ကုမၼာရီအမ်ိဳးသမီးေတြပါ၊
ညီညြတ္ေအာင္သာ၊ မစိုးရိမ္စရာ (စိတ္ေအးခ်မ္းသာ) ၂ ၊
ေအာ္ စည္းကမ္းသပ္ခါ၊ ကင္မရာကို ပ်ိဳယူေဆာင္ခ်င္တာ) ၂ ၊
အေဖာ္မ်ားကို ႐ိုက္ခါေပးအံုးမွာ၊ သဟာယတင္ပါ၊ ေခတ္ေပၚပင္ (ထြင္ေရးတဲ႔စာ) ၂
ေအာ္ ဆန္းလဲဆန္းတာ၊ ေတာင္းႀကီးထဲထည့္ယူလာ၊
တို႔အေဖာ္မ်ား အားလံုးနဲ႔သာ တို႔အိမ္သားအားလံုးနဲ႔သာ
ေပ်ာ္ပြဲစားကုိသြားစို႔လား ဆရာ။
သံၿပိဳင္။ ။ ေပ်ာ္ပြဲစား………………လဖၻက္နဲ႔စားဘို႔ရာ။
ေတာင္းႀကီးထဲထည့္ယူလာ၊ တို႔အေဖာ္မ်ား အားလံုးနဲ႔သာ၊
တို႔အိမ္သား အားလံုးနဲ႔သာ၊ ေပ်ာ္ပြဲစားကုိ သြားစို႔လားဆရာ။

မာတိကာ သို႔ .....