တစ္ေန႔တာ

မနက္မနက္ဆိုေစာႀကီးထ ေက်ာင္းသြားဖို႔ကို အပ်င္းႀကီးလားငါ့မ်က္လံုးေတြ
ပိတ္လို႔မရ အိပ္လို႔မရေအာင္ေႏွာင့္ယွက္တာ Lecture ခ်ိန္ေတြမတက္ဘူးလား
Practical ေတြမလုပ္ဘူးလား နင္ေလတစ္ေနကုန္အခ်ိန္ျဖဳန္း
ေယာင္ခ်ာခ်ာခိုကပ္ၿပီး ဘာဆုိဘာမွမလုပ္ဘူးလား
မင္းကအ႐ူး ဘာမွမသိဘူး မင္းကမျပစ္မွမ႐ွိတာ
ေက်ာင္းကားစီးရင္ အၿမဲေနာက္က် ေက်ာင္းေရာက္သြားခ်ိန္အတန္းၿပီးမွ
ဘယ္သူ႔မွလဲ ငါမေတြ႕လိုက္ရ စိတ္ပ်က္လက္ပ်က္လမ္းထြက္လာ
လူေတြအလယ္မွာနတ္သမီးလား အျမင္အာ႐ံုကိုလာဖမ္းစား
ဘယ္ Majorမွာတတ္သလဲ ဘယ္သူဘယ္၀ါမသိဘဲ အူေၾကာင္ေနရင္မခက္ဘူးလား

မာတိကာ သို႔ .....