အမုန္းေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပး

တုိ႔ ႐ိုးသားစြာ ခ်စ္မိ
မင္း မုန္းလိုက္တာ သိပ္လြယ္လြန္း
မင္းရဲ႕ အရိပ္လို အနားမွာ
ေနတာ စြဲလန္းျခင္းပါေဟ့
အခ်စ္ရဲ႕ ဥပေဒေတာ့
တကယ္ကုိ နားမလည္ေသး

မင္း အမုန္းေတြ ႐ုပ္သိမ္းေပး
ဘယ္လုိလဲ မင္းကုိ မခ်စ္ရဘူးလား
ငါ ဒီလို အခ်စ္အေၾကာင္းကုိ အျဖဴစင္ဆံုး ေတြး
ဘယ္လုိလဲ မင္းကို မခ်စ္ရဘူးလား
ဘာေၾကာင့္လဲ အခ်စ္ရယ္

တစ္ညလံုးပဲ ငါ႔စိတ္ထဲ ျပန္ဆန္းစစ္
အခ်စ္ အိပ္မက္ေတြ အလွဆံုး
ဘာအတြက္ ႏွလံုးသားကို အက်ဥ္းခ်ထားမလဲ
ရင္ခုန္ျခင္းနဲ႔ ထပ္တူ ေနၾကည့္ဖုိ႔
အျပစ္မဲ့တဲ့ အခ်စ္ေတြဟာ လက္တစ္ကမ္းမွာပါ

ဘယ္လိုလဲ အခ်စ္ေလး
ဘယ္လိုလဲ အခ်စ္ေလး
ဘာေၾကာင့္လဲ အခ်စ္ေရ
မာတိကာ သို႔ .....