စိတ္နဲ႔က်ဳပ္နဲ႔ ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕

စိတ္ညစ္စရာၾကား စိတ္ညစ္ရတာမ်ားလို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
ေၾသာ္ ရိုးလြန္းေတာ႔ႏြား ဆိုးလြန္းေတာ႔က်ား ခင္ဗ်ားတို႔ ထင္သမို႔
ျပဒါးသံနဲ႔ တစ္လမ္းတစ္ဘက္ဆီသို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
မတည္ၿမဲတည့္ ကမၻာလွည့္ကြက္ထင္လို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
အေနမတတ္ခဲ႔ရင္ ပါးစပ္ကမစီသမို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
ေၾသာ္ ျဖစ္တာအပို လိုတာမျဖစ္ေတာ႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕

အရာရာမွာအဆင္မေျပတာ မ်ားလြန္းလို႔ လူေတြနဲ႔
အေျပလည္ဆံုး ေနႏိုင္ဘို႔ ပစၥဳပၸန္ေစတနာေတြ အထားမတတ္ေတာ႔
ေၾသာ္ ေ၀ဒနာဆင္႔ကာ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
ကုသိုလ္ကံပါး ေလာကဓံ ရန္မ်ားလို႔ စိ္တညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
ေၾသာ္ ညိွဳးလြန္းေတာ႔မွား ခ်ိဳးလြန္းေတာ႔သြား တရားနဲ႔ျမင္လို႔
အသြားနဲ႔အျပန္နဲ႔ အနီးအေ၀းေနသမို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
မခ်စ္မႏွစ္သက္ေသာသူ ေပါင္းရသမို႔ ဒုကၡေတြတစ္ခ်ိဳ႕
ေၾသာ္ ခ်စ္ႏွစ္သက္ေသာသူေတြ မေတြ႕ေတာ႔ႏိုင္သမို႔ ဒုကၡေတြဗ်ိဳ႕
ေၾသာ္ ခ်စ္ေတာ႔မခ်ိဳ ခ်ိဳတာမခ်စ္ေတာ႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕

ဘ၀ရဲ႕ခ်ိန္ခြက္ကေလး အခိုးခံထိလို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕
တိုးမယ္႔ေျခလွမ္း လမ္းမေပးသူတို႔ ၾကည့္လုပ္ပါဗ်ိဳ႕
ေၾသာ္ ေလာဘဆိုတာ ေတာ္ရံုထားမွ ေကာင္လိမ္႔မယ္ဗ်ိဳ႕
စိတ္ညစ္စရာၾကား တစ္လမ္းတစ္ဘက္ဆီသို႔ စိတ္ညစ္တယ္ဗ်ိဳ႕

မာတိကာ သို႔ .....