ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္

ဗမာတစ္မ်ိဳးလံုး ခ်မ္းသာရန္အတြက္ကို ေဆာင္ရြက္ခဲ႔သည္၊
အသက္စြန္႔ကာၾကံသည္၊ အမိျမန္မာျပည္ရဲ႕ သားထူးသားျမတ္ေမြးရက်ိဳးနပ္ပါသည္
(အာဇာနည္အခါခါရည္မွန္းဖန္ဖန္လြမ္းလို႔တမ္းတကာေနသည္၊
အလြန္သာယာစည္တဲ႔ ျမန္မာျပည္ စခန္းကမျပန္လမ္းသို႔ ျမန္းရရွာေလၿပီ) ၂
အထူးတလည္ သင့္ကိုအလြန္ဘဲေက်းဇူးတင္သည္၊ တို႔တိုင္းျပည္ လြတ္လပ္ေရးကိုတဲ႔
(ေရွ႕ေဆာင္မည္၊ မေမ႔ေပါင္အတည္) ၂ ၊
ေငြလစႏၵာ တိမ္သလႅာဖံုးသလုိ အလိမၼာတံုးမို႔ အပူလံုးၾကြလို႔ ယူၾကံဳးမရသည္၊
ျဖစ္ရေလေနာ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ အာဇာနည္။
သံၿပိဳင္။ ။ မ်ိဳးေဆြ တို႔တေတြမွာ မေက်နပ္ႏိုင္ေတာ႔ၿပီ၊ ပ်က္မေသြ ဂလဲ႔ေျခပါအံုးမည္၊
အၿမဲပင္ ရဲဇာနည္ကို ေမွ်ာ္မွန္းရည္၊ ယေန႔တိုင္ မေမ႔ႏိုင္ပါေတာ႔သည္။
လြတ္လပ္ေစရန္ ရည္သန္စိတ္ေဇာ အၾကံဥာဏ္ေပါလို႔ (ႏွေျမာမိပါသည္) ၂ ၊
ရဲဇာနည္အေမာ္ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ျဗဟၼာစိုရ္ေဆာင္သေနာ္
ဗမာျပည္အတြက္ကယ္ေၾကာင့္ အသက္ကိုပင္ ပမာမထားေပဘူး၊
တုိ႔ျမန္မာျပည္သူ အမ်ားကုိလ (စြန္႔စားလို႔ သြားရရွာေလၿပီ) ၂ ။
သံၿပိဳင္။ ။ မ်ိဳးေဆြ တို႔ေတြ…………………မေမ႔ႏိုင္ပါေတာ႔သည္။
(တံခါးမရွိ ဓားမရွိ တို႔ျမန္မာျပည္ကုိ စားမယ္ ၀ါးမယ္ အေရးေတာ္ပံု ေအာင္ပါေစ၊
ပန္းသေျပ ေညာင္ေရေလာင္းလို႔ ေအာင္ပါေစေၾကာင္း ဆုေတာင္းရသည္၊
ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ေရ အာဇာနည္၊ အသက္ကို ပမာမျပဳ ကနက္ဗဟို
ဗမာတစု သူခ်ီးက်ဴးသည္၊ အမွန္အားထုတ္သည္၊ တကယ္ဘဲ မီးတုတ္ႀကီးနဲ႔
ထိန္ထိန္ညီးေအာင္သာပင္ ခရီးတြင္ေအာင္ၾကံစည္၊
လႊတ္လပ္ရန္ စခန္းကုိ ရည္မွန္းထြက္ရာ လမ္းျပမည္။
သံၿပိဳင္။ ။ မ်ိဳးေဆြတို႔တေတြ…………………မေမ႔ႏိုင္ပါေတာ႔သည္။
(တို႔ေရႊထီး တို႔ေျမႀကီ အနည္းနည္း အဖံုဖံု မတရားခ်ဳပ္ခ်ယ္ျခင္း
အတင္းဘဲႏိုင္ေအာင္ တို႔ၾကံေဆာင္သင့္ၿပီ) ၂ ၊
မယြင္းစံုစြာညီ၊ အခြင့္ၾကံဳလာၿပီ၊ လြတ္လပ္ေရး ေတြးေမွ်ာ္မွန္းရည္၊
အာဇာနည္ေသြး မေမွးေအာင္ၾကံေဆာင္မည္။
သံၿပိဳင္။ ။ မ်ိဳးေဆြတုိ႔တေတြ…………………………..မေမ႔ႏုိင္ပါေတာ႔သည္၊

မွတ္ခ်က္။ ။ယင္းဓာတ္ျပားသီခ်င္းကို ဗဟိုေက်ာင္းသား သမဂၢအသင္းလႊတ္ေတာ္ ဗိုလ္ေအာင္ေက်ာ္ ေၾကးရုပ္ ရန္ပံုေငြအတြက္ ၁၉၃၉ မတ္ႏွင့္ဧၿပီလတြင္း ၿဗိတိသွ်ဘားမား ( ယခုညြန္႔ျမန္မာ) ကုမၸဏီက ထုတ္ေ၀ေရာင္းခ် ခဲ႔သည္ဟုသိရပါသည္။

မာတိကာ သို႔ .....