မိုးပံုျပင္

မိုးေလးဖြဲတဲ့ေန႔ေလးတစ္ေန႔မွာ ထီးေလးေဆာင္းၿပီး
ကၽြန္ေတာ္ေက်ာင္းနားကိုလာ ေက်ာင္းနားမေရာက္ခင္
ေနရာေလးတစ္ခုမွာ ေကာင္မေလးတစ္ေယာက္မိုးမိလို႔ေန႐ွာ

နင္ဟာဘယ္သူလဲ ငါဟာဘယ္သူလဲ တစ္ေယာက္နဲ႔တစ္ေယာက္လည္း
မသိဘဲနဲ႔ ႐ွင္ဘယ္လိုလူလဲ လူကိုဘာထင္လဲ/ ဒီလိုအိုက္တင္နဲ႔
ဆရာမႀကီးလိုေလသံမ်ိဳးပဲ/ နင္ကေျပာေတာ့ ထီးမိုးၿပီးေနခဲ့
ေဒါသႀကီးတဲ့ မ်က္ေစာင္းေစာင္းႀကီးေတြ
႐ွာကာငါ ေမာလြန္းလို႔ေဟ့ ပံုျပင္ပဲ ေနာက္ဆံုးေတာ့
ေပ်ာက္လို႔သြားတဲ့သူကို မိုးနတ္သားႀကီး ကူညီကာ႐ွာေပး

မာတိကာ သို႔ .....