ကၽြန္ေတာ့္အေဖ

ကၽြန္ေတာ့္ရဲ႕ သူရဲေကာင္းက အေဖပါ
အျမဲတမ္း လႈပ္ရွား က်န္းမာသူ ဘ၀ဒႆန အ႐ိုးဆံုး ေတြးျမင္သူ
ကေလးတစ္ေယာက္အတုိင္း အျပစ္ကင္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဖ

အားလံုးသြားရတဲ့ ဘ၀တစ္ဖက္က
ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ အေမေရ လွမ္းၾကည့္လွည့္ပါ
လြမ္းဆြတ္တမ္းတ အေဖ့ရဲ႕မ်က္ရည္/ အေမ့အတြက္မ်က္ရည္
တိတ္တဆိတ္က် အေဖ့အတြက္သား အျမဲ ေၾကကြဲ

အေဖ ခ်မ္းေျမ့ပါေစ ဆုေတာင္းတဲ့ အေမ့အသံ
အထက္မိုးေကာင္းကင္မွာ ပ်ံ႕လြင့္
အ႐ႈံးမေပးနဲ႔ အေဖေရ ကၽြန္ေတာ္ အေဖ့အတြက္ ရွိတယ္
ဘ၀လႈိင္းၾကမ္းပင္လယ္ အေဖနဲ႔ ကၽြန္ေတာ္ ျဖတ္မယ္

အဆိုးမ်ားေတြ႕သလို အေကာင္းတစ္လွည့္ ရွိမယ္
ျပဌာန္းခ်က္ မရွိတဲ့ ဘ၀ ရင္ဆုိင္စို႔/ ခံယူစုိ႔
မျမဲတဲ့ ဘ၀ေတြဟာ အျမဲတမ္းရွိမွာ
အေဖနဲ႔ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀ အခ်ိန္မ်ား ထာ၀ရ အမွတ္တရ

ကၽြန္ေတာ္ရဲ႕ သူရဲေကာင္းက အေဖပါ
အတြင္းစိတ္ရင္းသေဘာထား ႏူးညံ့သူ အဆိုးမ်ားေတြ႕လည္း
အေကာင္းဘက္တြဲျမင္သူ ကေလးတစ္ေယာက္အတုိင္း
အျပစ္ကင္းတဲ့ ကၽြန္ေတာ့္အေဖ ..... အေဖ .....

မာတိကာ သို႔ .....