အိပ္မက္ထဲကအိပ္မက္

တိမ္ေတြကို ေငးၾကည့္ေနဆဲ ရင္ထဲမွာ လႈပ္ခတ္မိတယ္
အိပ္မက္ကို အိပ္မက္ထဲ ထပ္မက္ရသလိုပဲ မင္းအခ်စ္ရဲ႕ ၀ကၤပါထဲ

ပင္လယ္မွာ လႈိင္းမူးသလိုမ်ိဳး ရီေ၀မွာ အခ်စ္ကိုေပြ႕ဖက္မိတယ္
အိပ္မက္ေတြ အိပ္မက္ထဲ ေရာေထြးသြားသလုိပဲ ငါ႔အခ်စ္ေပ်ာက္ဆံုး

အခ်စ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုရွာရင္းနဲ႔ ငါ႔ရဲ႕ဘ၀ဟာ
အဓိပၸါယ္မဲ့သြားသလိုမ်ိဳး အခ်စ္ရဲ႕ အဓိပၸါယ္ကိုရွာရင္းနဲ႔
ႏွလံုးသားထဲမွာ အခ်စ္ေတြ ဆိတ္သုဥ္း

နာက်င္စြာေတြးခဲ့ အို ကံတရားရဲ႕ လွည့္ကြက္လား ေလာကႀကီးရယ္
ငါ႔အတြက္ တရားရဲ႕လား လုိခ်င္တဲ့အခ်စ္ကို
ဘယ္အခ်ိန္ေတြမွာ ရွာေတြ႕မယ္
အိပ္မက္ထဲကစြန႔္ခြာ လိုက္ရွာဆဲပါ/ ရွာေဖြဆဲပါ

မာတိကာ သို႔ .....