မခူးေၾကး

မၾကာခင္မွာ တုိ႔ႏွစ္ေယာက္ အရမ္းပဲ ခ်စ္ေတာ့မယ္
ရည္စားျဖစ္ဖို႔ (၅) မိနစ္ လုိပါေတာ့တယ္
အားလံုး၀ုိင္းၿပီး ေျပာလည္းကြယ္ / ေျပာၾကလည္း
ေခါင္းမငံု႔ခ်င္တယ္ ေခါင္းလည္း မရမ္းခ်င္ခဲ့ / ဘူးကြယ္

ဒီပန္းေလး ပြင့္ခဲ့ေပမယ့္ တုိ႔ မခူးေၾကးကြယ္
ဒီလမ္းေလး ရွိေပမယ့္ တို႔ မနင္းေၾကးကြယ္

အခ်စ္ဆိုတဲ့ အရာကုိ အခ်စ္လို႔ မေျပာရင္လည္း
ႏွလံုးသားေလးက သိပ္ခ်စ္မွာပဲ
မခူးခဲ့ေသာ ႏွင္းဆီမ်ား တုိ႔ရင္ထဲ ေမႊးပ်ံ႕သြား
ပုိင္ဆိုင္ရမွ အခ်စ္ မဟုတ္ဘူးကြယ္ အိုး ... ေရး ...

အနားက ခြဲမသြားပါနဲ႔ မေျပာဘဲ နားလည္
သူမ်ားလည္း ေပးမခ်စ္ႏိုင္ခဲ့ စိတ္ထဲက တားျမစ္တယ္

မၾကာခင္မွာ တို႔ႏွစ္ေယာက္ သိပ္ခ်စ္ေတာ့မယ္
အားလံုး ၀ုိင္းၿပီး ေျပာၾကတာပဲ အိုး ... ေရး ...
ဟန္ေဆာင္ကာ သိမ္းဆည္းထားတဲ့ အခ်စ္ေတြ
ႏွလံုးသားေလးက သိခဲ့တဲ့ပဲ အို ... ေရး ...
တစ္ျခားလူ ဦးမွာကိုလည္း ေၾကာက္တယ္
ခူးဆြတ္လည္းေလ မပန္ခ်င္ခဲ့
တကယ္ဆို တို႔ႏွစ္ေယာက္ အျဖစ္က မခူးေၾကး အခ်စ္ေတြနဲ႔

အိုး ... ေရး ... ေခါင္းမငံု႔ခ်င္ခဲ့ ေခါင္းလည္း မရမ္းခ်င္ဘူးကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....