ရင္ခုန္မိသူ - ရွင္ဖုန္း

ေတြ႕ဆံုခ်ိန္ ေရး - အယ္လ္ဒီ
ရင္ခုန္မိသူ ေရး - ရွင္ဖုန္း
ယံုမွာလား ေရး - အယ္လ္ဒီ
မင္းအတြက္လက္ေဆာင္ ေရး - L လြန္း၀ါ
တိမ္တိုက္ေလးေျပာေပးပါ ေရး - ရဲ၀င့္ထူး
ရင္ခုန္ရေသာ ေန႔သစ္မ်ား ေရး - စုိးသီဟ(ေရာင္စဥ္လႈိင္း)
MR. LOVE ေရး - ေရႊေဂ်ာ္ေဂ်ာ္
လြမ္းစရာေလးေတြ ေရး - ေဆာင္းဦးလႈိင္
ေနာက္ကြယ္ရာ ေရး - ေဆြဟိန္း
အမွတ္တမဲ့ ေရး - ဖုိးကာ
မင္းနဲ႔ေ၀းေတာ့ ေရး - ေဆာင္းဦးလႈိင္
အရင္အတိုင္း ေရး - D ဦး

မာတိကာ သို႔ .....