လက္ေဆာင္

ရင္နာစရာမ်ား ေပးရက္ေတာင္ ခံယူခ်င္ခဲ့မိလို႔ေနာ္
လက္ေဆာင္မြန္အခ်စ္ဆို ယူငင္သိမ္းဆည္းထား ခ်စ္သူ
စိုျပည္ေစသား မင္းဘ၀မွာ ၾကည္ျဖဴစြာတုိ႔ ျဖည့္ဆည္းရင္းေလ
အခ်စ္ေတြ သက္ဆံုးတုိင္ ေပးအပ္ထားခ်င္သူ

ရင္ခြင္အိပ္ရာမွာ နားစက္ခြင့္ရရင္
က်န္တာ/အားလံုး မလိုေတာ့ဘူး တို႔ဘ၀ ျပည့္စံု
ယူေဆာင္လာပါ လုိခ်င္တယ္ အၾကင္နာေမတၱာ
မင္းအတြက္ေပါ႔ ခ်စ္သူေရ
ကိုယ့္ရဲ႕ အခ်စ္လက္ေဆာင္ေတြ ေပးခ်င္တယ္

ရင္ခုန္သံရဲ႕ အဆံုးသတ္ဆီ အတူတူ ျဖတ္သန္းလွမ္းခဲ့ၿပီ
လက္ခ်င္းျမဲေန အသည္းခ်င္း နားလည္ေစ ဘာေတြရယ္
ကာဆီးပါေစ ယူေဆာင္လာမယ္ အခ်စ္စိတ္ေလးေတြ
ခ်စ္သူကို ေပးဖုိ႔ ဖန္ဆင္းခဲ့လက္ေဆာင္ေတြ

ေပးဆပ္ခြင့္ရရင္ေလ ေပးလိုက္ခ်င္တယ္ ေမ

မာတိကာ သို႔ .....