လာမယ္ဆိုႀကိဳေနမွာလား

ကိုယ္ဘယ္ကုိေရာက္ေရာက္ မင္းကိုေတာ႔ ကိုယ့္စိတ္က သတိရေနတာ
ဘယ္ေနရာမွာျဖစ္ျဖစ္ မင္းကိုေတာ႔ ခဏတျဖဳတ္မွ ေမ႔မရႏို္င္ပါ
ဘယ္လိုမွေဖ်ာက္ေဖ်ာက္လို႔မရဘူး အေတြးထဲအၿမဲ၀င္လာတယ္
မင္းအေၾကာင္း ဒါကိုမေတြး မေတြးသင့္ေတာ႔မွန္း
ေၾသာ္..... သိလ်က္နဲ႔ သတိရေနတာ

ေျမဘယ္ေလာက္ေ၀းေ၀းေနလည္း ကိုယ့္စိတ္က မင္းဆီမွာ
ေျမဘယ္ေလာက္ျခားျခား ျခားေနလည္း မင္းစိတ္နဲ႔ကိုယ့္ရဲ႕ကိုယ္ပါ
အလ်င္လိုပဲ ႏွစ္ကိုယ္႔တစ္စိတ္ တစ္ကိုယ္တည္း မေျပာင္းလဲဘူူး
မင္းအေပၚ ကိုယ္႔သေဘာထား ေရကိုျဖတ္ အျပတ္ခက္သလုိပဲ
သမုဒခရဲ႕ႀကိဳးက ခုိင္မာ ေၾသာ္ သမုဒယႀကိဳးက ခုိင္မာ

နာေအာင္ တစ္ဖက္ေစာင္းနင္း စကားေတြလည္း
ကိုယ္႔ခ်စ္ျခင္းကုိ မဖ်က္ဆီးႏို္င္ဘူးကြယ္ လာႏို္င္ေအာင္
ကုိယ္ႀကိဳးစားေနတယ္ ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ေတြ ရင္ထဲမွာ အျပည့္နဲ႔

ဘယ္သူ႕ဆီမွာ မင္းအေၾကာင္းသိရမလဲ ကိုယ္နားပဲ အၿမဲစြင့္ေနတာ
ဘယ္ေနရာမွာ မင္းနဲ႔ေတြ႕ႏိုင္မလဲ ႀကိဳးစားရင္း ႀကိဳးစားရွာေဖြ
တကယ္လို႔မ်ား ေတြ႕ခဲ႔ရင္ေတာ႔ အမွားတစ္ခ်ိဳ႕တြက္ ေတာင္းပန္ခ်င္တာ
ႀကိဳဆိုမလား ျငင္းလိုက္မွာလား ကိုယ္ မင္းေရွ႕ေမွာက္ ေရာက္တဲ႔အခ်ိ္န္မွာ

မာတိကာ သို႔ .....