မင္းအတြက္သက္သက္

မင္းတစ္ေယာက္တည္းဒီရင္မွာ အေၾကာင္းမဲ့ခ်စ္ခဲ့တာ
႐ူးသြားမလားဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ ဆက္ခ်စ္မွာ
ဒီရင္က လမ္းေလးအတိုင္းပဲ လြင့္ခ်င္သူပါ
ကံေစရာအတိုင္းပဲ ေ႐ွ႕ဆက္သြားေတာ့မွာ
မင္းေလးအတြက္ဒီလူဟာ အေၾကာင္းမဲ့ ေပးဆပ္ခါ
ႏွလံုးသားအတြက္ အေျဖရယ္မ႐ွိဘဲ မိုက္ခဲ့တာ
ဒီလို႐ူးသြပ္သြားတဲ့ ငါ့ရင္ခြင္မွာ ဘာဆိုဘာမွလဲ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ
(အို!)နင္တစ္ေယာက္တည္းပဲ ခ်စ္ဖို႔သက္သက္ေပးဆပ္ဆဲ
အေသြးအသားထဲမွာ မင္းတစ္ေယာက္တည္း
ဒီလူရဲ႕ႏွလံုးသား မင္းစိတ္ႀကိဳက္သာဖန္တီးေပးပါ
အၾကင္နာတစ္ခုနဲ႔ (ငါ့) ဘ၀ကိုပံုအပ္ခဲ့တာ
ငါဟာ မင္းအတြက္သက္သက္ပါ ( ပဲ ) (ေက်နပ္ေနတာ)
မင္းစိတ္ႀကိဳက္ ( ငါ ) ဘာမဆို အလိုလိုက္သိတတ္စြာ
ငါခ်စ္ရတဲ့အၾကင္နာအရိပ္ကေလး ေငးရင္းသာ
ဒီရင္က လမ္းေလးအတိုင္းပဲ လြင့္ခ်င္သူပါ
ဘာဆိုဘာမွလဲ ေမွ်ာ္လင့္မထားပါ

မာတိကာ သို႔ .....