အေျပာင္းအလဲ

နင္မ႐ွိလည္း ငါ့ဘ၀ေနတတ္ခဲ့ၿပီ မလိုဘူးသြားပါ
ဒီတစ္ခါေတာ့ ေနာက္ထပ္မလွည့္စားနဲ႔ကြာ ငါ႐ူးသြားမယ္
စိတ္႐ႈပ္လိုက္တာ သြားစမ္းပါကြာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလး ေနပါရေစ
မင္းမွားခဲ့တာ မွတ္မိပါ့မလား အမွားေတြသာ မင္းဆက္လုပ္ကာမွားေန
အေျပာင္းအလဲေတြ ျဖစ္ခဲ့တဲ့အခ်ိန္မွာ နင္ဟာ ဘယ္နားမွာေရာက္ေန
နင့္အခ်စ္ဟာ ငါ့အတြက္အပ်င္းေျပပါ ဒါကို နင္သိေအာင္ေျပာမယ္

La...La...La

အရာရာထက္ အေကာင္းဆံုးေတြျဖစ္ခဲ့ရင္ နင္မေမ့နဲ႔ကြာ
ဒီတစ္ခါေတာ့ ေနာက္ထပ္လွည့္စားလိုက္ရင္ မသိဘူးသြားပါ
စိတ္ညစ္လိုက္တာ ႐ူးေတာ့မယ္ကြာ တည္တည္ေလးေနပါရေစ
အမွားႀကီးမွားတာ မမွတ္မိတာလား အမွားေတြသာ မင္းဆက္လုပ္ကာ မွားေန
အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ခဲ့ခ်ိန္မွာ နင္ဟာ ဘယ္နားမွာေရာက္ေန
နင့္အခ်စ္ဟာ ငါ့အတြက္ အပ်င္းေျပပါ ဒါကို နင္သိေအာင္ ေျပာမယ္

La...La...La

စိတ္႐ႈပ္လိုက္တာသြားစမ္းပါကြာ ၿငိမ္ၿငိမ္ေလးေနပါရေစ
မင္းမွားခဲ့တာ မွတ္မိပါ့မလား အမွားေတြသာ မင္းဆက္လုပ္ကာ မွားေန
အေျပာင္းအလဲေတြျဖစ္ခဲ့တဲ့ အခ်ိန္မွာ နင္ဟာ ဘယ္နားမွာေရာက္ေန
နင့္အခ်စ္ဟာ ငါ့အတြက္ အပ်င္းေျပပါ ဒါကို နင္သိေအာင္ ေျပာမယ္

La...La...La

မာတိကာ သို႔ .....