လမ္းေပ်ာက္သူ

ရင္ဆိုင္ခဲ့ ဘ၀ တိုက္ပြဲေတြ
အႀကိမ္တိုင္း အျမဲလိုသာ ႐ႈံးခဲ့
ျပင္ဆင္ဖုိ႔အတြက္ အခ်ိန္ရွားပါးခဲ့
ငါ သင္ၾကားဖုိ႔ အသိဉာဏ္ရယ္ အားနည္း

ဘ၀က စြန္႔စားျခင္းတဲ့လား
အခ်ိန္တုိင္း လူ႔သမိုင္းမ်ား ေရး
အစြမ္းအစ သတၱိ နည္းလြန္းေတာ့/ မရွိလို႔လား
အျမဲတမ္း လမ္းေတြ/ မ်ား ေပ်ာက္ရွဆဲ

ေခတ္ေနာက္က်တဲ့ အေတြးနဲ႔
အခ်ိန္စီးေၾကာင္းထဲ နစ္ေမ်ာ
တစ္သက္လံုး မွားေနဦးမလား
ျမင္ၾကည့္လိုက္ အေဖေရ ကၽြန္ေတာ့္ဘ၀

လူသားတုိင္း ဘ၀အတြက္ စြန္႔စားၾက
လူ႔သမိုင္းကို အခ်ိန္တိုင္း ေရး
ငါက်ေတာ့ စြန္႔စားၾကည့္လုိက္တုိင္း
အခုထိ လမ္းေပ်ာက္ဆဲ
ငါ႔ဘ၀ ေတြးမိတိုင္း
ကံတရာနဲ႔ အႀကိမ္တိုင္း ေ၀း
အစြမ္းအစ သတၱိ နည္းလြန္းေတာ့
အျမဲတမ္း လမ္းေတြ ေပ်ာက္ရွဆဲ
မာတိကာ သို႔ .....