တပင္ေရႊထီး

ဇာတိမာန္ထက္သန္ေပသည္ ယွဥ္ၿပိဳင္ႏႊဲရံုနဲ႔ အကဲသာမည္၊ မလြဲပါသည္၊
ရဲဇာနည္ဗမာအစြမ္းသတၱိေကာင္းပံုေတာ႔ေယာက်္ားမ်ိဳး စိတ္မာန္ၾကြေအာင္ ေျပာျပရပါအံုးမည္။
ေကတုမတီ ေတာင္ငူဘုရင္တပင္ေရႊထီးသည္၊ ေရႊဖုန္းသမၻာေတာ္ေတဇေတာ္ေနတႏႈန္းသို႔အညီ၊
ဦးေသွ်ာင္ထံုးေႏွာင္ နားေတာ္ထြင္း၊ ေရွးမင္းစဥ္လာ မဂၤလာကိုအတည္ စိတ္မွာၾကံယူ
ရန္သူေတာ္တိုင္းျပည္၊ ေရႊေမာ္ေဓာ ရင္ျပင္မွာ ဆင္ယင္ခ်င္သည္၊
တိုင္းျပည္ရွင္ ပလႅင္နန္း အစြမ္းၾကယံုၾကည္၊
ေယာက်္ားအာဇာနည္ ရွင္ရဲထြဋ္ကိုတိုင္ပင္ေတာ္မူသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဗမာတုိ႔တိုင္းျပည္၊ ရဲဇာနည္ ေသြးနဲ႔ညီ၊ ကမၻာတ၀ွမ္းမွာေမာ္ကြန္းတင္ေလာက္သည္၊
အသက္ကိုလဲစြန္႔ခဲ႔သည္၊ ဇာတိမာန္အတည္၊ ေရွ႕ေဆာင္လမ္းျပၿပီ၊ ရာဇ၀င္ဖုန္းေရာင္
အစဥ္ဘဲေတာက္လို႔ရည္၊ သတၱိခဲႏႊဲဘို႔အခ်ိန္ေတာ္ၿပီ။ အစြမ္းသတၱိဂုဏ္နဲ႔ ျပည့္စံုပါေပသည္၊
အုိ ေၾကာက္တတ္တဲ႔ စိတ္ရွိရင္ပယ္ရမည္၊ အို ရြံ႕တတ္တဲ႔ စိတ္ရွိရင္ပယ္ရမည္၊ မြန္ျမန္မာေနျပည္၊
ထက္ျမတ္ေပေတာ့သည္၊ က်မတို႔ဗမာျပည္ ဇာတိေသြးကုိ ေမြးသင့္သည္၊
ေကသရာဇာ ပံုသို႔ညီ စြန္႔စားဘို႔ အားထုတ္ သင့္ၾကသည္။
ဗမာကို ကမၻာသိေအာင္ ေဆာင္ရြက္မည္၊ ရွင္ရဲထြဋ္သည္၊ ၿပိဳင္ဆိုင္သူအလြန္ရွားသည္၊
စြန္႔စားတဲ႔ေယာက်္ားေကာင္းညီ၊ ရန္သူကိုျမင္သေရြ႕ ယွဥ္ေတြ႕လွ်င္ ျခေသ႔ၤစိတ္ရည္၊
အာဇာနည္ အစစ္ေသြးကုိ ခ်င့္ေတြးကာသူရဲေကာင္းသည္၊
(စြမ္းရည္သတၱိ ရွိသည္ မရွိသည္ စမ္းသပ္ပြဲကို ႏႊဲယွဥ္ၾကၿပီ) ၂ ၊
လက္ဖ်ားထိပ္ကို အပ္နဲ႕စိုက္လို႕ တူနဲ႕႐ိုက္ကာ ေ႐ြးခ်ယ္ျပန္ပါသည္၊
မေၾကာက္မရြံ႕မတြန္႕မဆုတ္ မလႈပ္မ႐ွက္ထက္ျမက္ၾကသည္၊
ရန္သူေတြ ၀ိုင္းတဲ့ ်လိုင္းတို႕ ေနျပည္၊
သူရဲေကာင္းမ်ားနဲ႕ စြန္႕စြန္႕စားစား သြားေရာက္ၾကေလသည္။
(ရာဇ၀င္ စာတင္ တပင္ေရႊထီးဖုန္းၾကီးပါေပသည္၊
တက္ေနအဆင္းလို က်က္သေရလင္းတဲ့ မင္းျမတ္အာဇာနည္) ၂၊
(မဂၤလာယူမည္၊တလိုင္းနယ္တြင္းက မယြင္းလာခဲ့ျပီ၊
ေဘးရန္ျမဴးမသန္း ၾကြခ်ီ ျမန္းလို႕ စမ္းရည္သတၱိညီ)၂ ၊
ဤဇမၺဴတိုင္းျပည္တလႊားကစံ မတူရွားမွန္ကူဘြား ရန္သူမ်ား ေ၀းကရွားရသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဗမာတိုင္းျပည္…………..အခ်ိန္ေတာ္ၿပီ။

မာတိကာ သို႔ .....