ေပးပါ

အတိတ္ကအရိပ္မ်ားက ငါ့ေနာက္အၿငိဳးနဲ႔ လိုက္ေနၾက
အလင္းမဲ့တဲ့ေန႔ရက္သစ္ေတြ ငါ့အတြက္ျဖစ္ေနမလား
အားလံုးက၀ိုင္းၿပီးေလွာင္ရယ္လည္း ငါ့စိတ္ထဲ အလင္းမဲ့အေမွာင္ေတြနဲ႔

ပါးစပ္ပိတ္ကာ မ်က္လံုးမွိတ္ထားလည္း အိပ္စက္လို႔မရ
အိပ္ပ်က္တဲ့ငါ့ရဲ႕ညေတြ ငါ့ဘ၀ထဲမွာမ်ား
ေ႐ွ႕ဆက္ၿပီးအိပ္ရာ ဘယ္လို၀င္မလဲ ငါ့စိတ္ထဲ ဘ၀ဒဏ္ရာေတြနဲ႔

ငါ့ဘ၀က အထီးက်န္ဆန္လြန္းခဲ့ ေသြ႕ေျခာက္တဲ့ေန႔ရက္မ်ားထဲခ
လွပတဲ့ေန႔ရက္တစ္ခုကိုငါ့အတြက္ေပးပါ ဒီကမၻာေျမႀကီးရယ္
ငါ့ဘ၀က အက်ည္းတန္ဆန္လြန္းခဲ့ေ႐ွ႕ဆက္မယ့္ ေန႔ရက္မ်ားထဲက
လွပတဲ့ေန႔ရက္တစ္ခုကို ငါ့အတြက္ေပးပါ ဒီဘ၀ႀကီးမွာ

မာတိကာ သို႔ .....