နားနားၿပီးေျပာ

မေက်နပ္တာ ႀကံဳတဲ့အခါ ျပန္ေျပာရင္ ႐ိုင္းတယ္ေျပာမယ္
ျမင္မေကာင္းတာ ရင္နင့္စရာ စံုလံုးသာ ကန္းခ်င္ေတာ့တယ္
ဒီပုတ္နဲ႔ ဒီပဲနဲ႔ အဟုတ္ႀကီးကို လက္ခုတ္တီးတယ္
ဒီအရပ္နဲ႔ ဒီဇာတ္နဲ႔ မေနတတ္ေတာ့ အဆဲခံရမယ္
အိုး ..... ကိုးယိုးကားရား ..... အိုး ...

ပန္တိမ္မတတ္ခင္ ေရႊခိုးသင္ အရြယ္မေရာက္ခင္က အစြယ္ေပါက္ခ်င္
ဟိုအျပစ္တင္ ဒီအျပစ္တင္ ကမၻာနဲ႔ ခ်ီၿပီးေတာ့ ေျပာရင္း
ဟိုတစ္အုပ္မွာ ဒီတစ္အုပ္မွာ မ်က္ႏွာဖံုးေတြနဲ႔ စာမ်က္ႏွာ
ဟိုမွာလည္းပါ ဒီမွာလည္းပါ စကားလံုးက မဲျပာပုဆိုးမ်ား

ပါးစပ္ပိတ္ ေခါင္းညိတ္ ႀကိတ္မွိတ္ ငါနားလည္ေပးမယ္
ျဖည္းျဖည္း ျဖည္းျဖည္းေျပာ နားနားၿပီး ေျပာေမာမယ္
တုိးတုိး တိုးတိုးေလးေျပာ အားလံုးလည္း ၾကားပါတယ္

မာတိကာ သို႔ .....