ကြၽန္ေတာ္မသိတဲ့ ကြၽန္ေတာ္

အခ်စ္သစ္ ေနာက္တစ္ခုလွမ္းလိုက္တဲ႔အခါ ကမ္းလိုက္တဲ႔ လက္မ်ား
ေအးစက္စက္နဲ႔ ျဖစ္မေန အရင္အတိုင္းေႏြးေထြးဆဲပဲလား
အခ်စ္နဲ႔အမုန္းနဲ႔ ေျပာင္းလဲစကားကို ၿပံဳးၿပံဳးေလးခံစား
အေတးအမွတ္မရွိတဲ႔ ကိုယ့္ရဲ႕အခ်စ္မ်ား

အခုေနာက္တစ္ခါ ခ်စ္လုိက္မိၿပီလား အခုေတာ့သိၿပီလား
အေျပာင္းအလဲ သိပ္လြယ္ေသာ ႏွလံုးသား
အခ်စ္မသိတဲ႔ မိန္းကေလးတစ္ေယာက္ အတြက္မ်ား
အရူးအမူးျဖစ္ေနလား စဥ္းစားမရပါလား အခက္သား

ေတြ႕သမွ်ခ်စ္သမွ် အသည္းထဲထိေအာင္ စြဲၿငိလိုက္တာလား
ကိုယ့္အသိစိတ္က နားမလည္ႏို္င္ေသာ ကိုယ့္ရဲ႕ေမးခြန္းမ်ား
ထိခိုက္ပြန္းရွလိုက္သမွ် အသစ္တစ္ဖန္ အေကာင္းတိုင္းျဖစ္ပါ့မလား
မ်က္စိမရွိတဲ႔ အခ်စ္ဟာ ဒါလား

အခု ေနာက္တစ္ခါ....... အခက္သား

မာတိကာ သို႔ .....