ေက်းဇူး

ငါဟာ တစ္ေယာက္တည္း လမ္းေတြေပၚ ဂ်စ္မစီလုိပဲ ခရီႏွင္ခ်ိန္
ေန၀င္ညမ်ား ျဖတ္ေက်ာ္လာ အခ်ိန္ေတြ လည္ပတ္ခဲ့
ပူေလာင္ေနတဲ့ ကိုယ့္ဘ၀ထဲ အႏြံတာခံၿပီး ေရာက္လာသူ
ဘယ္သူနဲ႔မွ အစားမထုိးႏိုင္တယ္
ကိုယ့္ဘ၀အတြက္ ဒီတစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္မယ္

ငါဟာ တစ္ေယာက္တည္း ညေတြ အလယ္
ေငြေရာင္လမင္း လွမ္းေမွ်ာ္ခ်ိန္
ၾကယ္စင္ေတြနဲ႔ သီခ်င္းေတြဆို သံစဥ္ေတြ ၀မ္းနည္း
ေမွာင္ရီေနတဲ့ ကိုယ့္ဘ၀ထဲ အၾကင္နာခြန္အားေပးႏုိင္သူ
အရာရာမွာ ခြင့္လႊတ္ႏိုင္သူ ေက်းဇူးပဲ ေမရယ္ ေက်းဇူးပဲ

ဒီတစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္ေနမယ္
ရင္မွာ ေမွ်ာ္လင့္ျခင္း အိပ္မက္မ်ား မင္း ယူေဆာင္ေပးစြမ္းသူပါ
အရာရာ အားလံုးျပည့္စံုေန ဒီတစ္ေယာက္တည္း ခ်စ္ေနမယ္
ရင္မွာ ရွင္သန္ဆဲ မင္းအခ်စ္မ်ား
အုိ အမြန္ျမတ္ဆံုး မင္း အခ်စ္မ်ား ပုိင္ဆုိင္ထား ေက်းဇူးပါပဲ

အႏၱရာယ္ေတြနဲ႔ ဘ၀ပင္လယ္ အတူတူ လက္တြဲျဖတ္ေက်ာ္မယ္
ဘယ္သူလာၿပီး ခြဲႏိုင္မလဲ
စမ္းေခ်ာင္းေလး အတူတူ ခရီးဆက္မယ္

ေက်းဇူးပဲ ေမရယ္

မာတိကာ သို႔ .....