ေရႊလမ္းေငြလမ္း

ဘုရားဂုဏ္ေတာ္ကိုမီ၊ တရားဂုဏ္ေတာ္ကိုမီ၊ သံဃာေတာ္ျမတ္ ဂုဏ္ေတာ္ကိုမီ၊
ဆရာမိဘဂုဏ္ေတာ္ကိုမီ၊ ျမန္မာျပည္ အမွန္ေကာင္းစားမည္၊
မၾကာမီအမွန္ေကာင္းစားမည္၊ ေခတ္ေျပာင္းတာ ေျမႀကီးလက္ခတ္မလြဲၾကသည္၊
အရွည္ႀကီးလဲထပ္ကာထပ္ကာ ေျပာမျပခ်င္ပါသည္၊ ကုသိုလ္သဒၶါပြား၍ ဘဂ၀ါဘုရားကို ရွိခိုး ၀ႏၵာခ်ီ။
ဘုန္းေတာ္ႀကီးလို႔ သက္ေတာ္ရွည္၊ ေကာင္းက်ိဳးခ်မ္းသာက်က္သေရအေပါင္းႏွင့္ ျပည့္စံုၾကပါသည္၊
အားထားျခင္းမွာအတည္၊ မ်ားစြာျဖစ္လာမည္၊ ကုသိုလ္တရားကိုပြားၾကပါသည္၊
သားသမီးအမ်ားနဲ႔ အေဖေရာ အေမေရာေနေသာ ဟဒယနဲ႔ၾကည္၊
ဘုရား၏တန္ခိုးအားေၾကာင့္ ေရႊေတြေပါေငြေတြေပါ ကုေဋေဇာၾကြလာမည္။
သံၿပိဳင္။ ။ (ေရႊသူေဌးရယ္ မေႏွးမုခ်ျဖစ္အံုးမည္၊ ဥစၥာေပါၾကည္ေသာမေနာတည္) ၂ ၊
ဆီမ်ားကိုေရခ်ိဳးကာ ေဆးရိုးကိုမီးလႈံသည္၊ ေရေျပာင္းေျမေျပာင္းအေထြေထြေကာင္းရသည္၊
ဘုရားဂုဏ္ တရားဂုဏ္ ယံုယံုၾကည္ၾကည္ရွိၾကသည္၊
ေရႊလမ္းခင္း ေငြလမ္းခင္း ျမန္မာျပည္မွာ ၀င္း၀င္းေတာက္ေတာ႔သည္။
(အမွန္ေကာင္းေသာအတိတ္နဲ႔ ျပည့္၀ေပါသည္၊ ဒါမွခ်မ္းသာမည္) ၂ ၊
ဂါရ၀ တရားမ်ားနဲ႔ အၿမဲရည္စူးလ်က္ဦးစြာပင္ ရွင္ပင္ဘုရားကို ခ၀ပ္တြားရေပသည္။
ရတနာစီးပြားဥစၥာ တိုးပြားအံုးမယ္ရွင္ တန္ခိုးလဲႀကီးရသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ (ေရႊသူေဌး…………………….၀င္း၀င္းေတာက္ေတာ႔သည္။
(ကာေမာဃ ဘာ၀ါဃ ဂုဏ္ေတာ္မ်ားကို ၾကည္ၫိႈ အပ္ႏိုင္ၾကတဲ႔အမ်ား) ၂ ၊
ကိုယ့္တာ၀န္အညီ ႀကိဳးစားၾကရေပေတာ႔မည္၊ အမ်ိဳးသမီးမ်ား အမ်ိဳးသားတို႔ျမန္မာျပည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ေရႊသူေဌး………………….၀င္း၀င္းေတာက္ေတာ႔သည္။
မႏၱလာျပည္ စံဌာနီ၊ ဟံသာ၀တီ၊ တလိုင္းနဲ႔မက်န္ၿပီ၊ ကေဗၺာဇပါ ရွမ္းတို႔သည္၊
အမွန္ ေကာင္းစားၾကေတာ့မည္၊ ေကတုမတီ၊ ဗုဒၶဘာသာ သာသနာသည္၊
ၾကာပဒုမၼာ ပြင့္လာခ်ိန္တန္ၿပီ၊ ေရႊဖုန္းေတာ္ေတြ တုိးၿပီးေသာအခါ ေငြမိုးရြာမည္၊
ျမန္မာတုိ႔ျပည္ကုန္သည္ ဘ၀နဲ႔ သူေဌးမ်ားလဲ တိုးပြားမည္၊ မင္းစိုးမ်ားလဲ တန္ခိုးထသည္၊
ဧကန္အတည္ ဆရာတင္နန္းေတာ္ေရွ႕စာစီ။
သံၿပိဳင္။ ။ ေရႊသူေဌး……………….၀င္း၀င္းေတာက္ေတာ႔သည္။

မာတိကာ သို႔ .....