အိမ္ျပန္ခ်ိန္

အိမ္ျပန္ၿပီ သူငယ္ခ်င္း ငါ ရင္မွာ ခ်စ္ျခင္း
ကြဲေၾကလုိ႔သြား အခ်စ္မွာ ႐ႈံးနိမ့္ ျပန္ခဲ့ၿပီ
ေသခ်ာတယ္ ဒီ သတင္း ငါ ဘယ္လို ေျဖရွင္း
သူ ေရြးခ်ယ္လို႔သြား တျခားသူ လက္သို႔ သူ သြားၿပီ
အိပ္မေပ်ာ္တဲ့ ညေတြ ငါ႔ ရင္ထဲ အကုန္ ေျပာင္းေရြ႕လာ ဒီည

မ်က္စိကိုမွိတ္ တံခါးေလးကိုပိတ္
ေျပာဖူးတဲ့ စကားေလးလို မနမ္းဖူးတဲ့ ပါးေလးကို
ရင္မွာ ႀကိဳးစား ႀကိတ္မွိတ္ အိပ္လို႔ ေမ့တုန္းမွာ Oh ... No ... No ...
သီခ်င္းေလး မဟုတ္သည့္ အသည္းေလး ကြဲေတာ့နာ /
ညနက္တဲ့ထိ အိပ္စက္ မရပါလား

ေလႏွင္ရာ လြင့္ရင္း ေတာ္ရာမွာ ေပ်ာ္ရင္း Yeah ...
သူ လိုက္ရွာေနလား အမွတ္မရွိေသးတဲ့ အေတြးေတြ

ျငင္းပယ္တဲ့ အခ်စ္ေတြ သူ ျငင္းခဲ့တဲ့ အခ်စ္ေတြ
ငါ႔ ရင္ထဲ ျပန္သိမ္း မရႏိုင္ေတာ့လည္း

အို အသည္းေလးက ကြဲ ေမွာင္နဲ႔မည္းမည္း လမ္းဖ်ားရဲ႕ အထက္
ဒီလုိည ေမ့ရႏိုင္မွာလား ရင္မွာ ေၾကကြဲည
အိမ္ကို ျပန္ခ်ိန္မွာ အသည္းေလး ကြဲတဲ့ည

သီခ်င္းေလး မဟုတ္သည့္ အသည္းေလးကြဲ ရင္နာ

ဆို - ဟန္ထြန္း၊ ေမာင္ေမာင္ေဇာ္လတ္၊ သအို။

မာတိကာ သို႔ .....