ဇာတ္လမ္းတို

အလြမ္းေတြ ေလထဲလြင့္သြားခဲ့ ခ်စ္ရက္တို႔ေပ်ာက္ဆံုးလို႔သြားခဲ့
႐ုပ္႐ွင္လိုျပဇတ္တစ္ပုဒ္လိုခဏေလာက္ပဲရင္ထဲလွုပ္ရွားခဲ့ အိပ္မက္လို
ဇတ္လမ္းလို ဒီအခ်စ္ေတြ ေပ်ာက္ဆံုးလို႔

ေမ့ထားခဲ့တယ္ ယံုဖို႔ခက္တယ္ ခဏေလာက္ပဲ
တည္ၿမဲတဲ့အခ်စ္ေတြကို ႀကိဳသိႏွင့္တဲ့ဇတ္လမ္းတစ္ပုဒ္လို
ခဏေလာက္နဲ႔ ဇာတ္သိမ္းခန္းေရာက္ေနလို႔

စြန္႔ပယ္သူ အေ၀းထြက္ေျပးလို႔ ခ်စ္မိတဲ့သူအတြက္ေတာ့
ဇာတ္လမ္းတိုအမိုက္ခံကာ ခ်စ္ေတာ့အလြမ္းကို
ဇာတ္သိမ္းခန္းေရာက္ရင္ ေပးကာထားလို႔
အိပ္မက္လို ဇာတ္လမ္းလို ဒီအခ်စ္ေတြေပ်ာက္ဆံုးလို႔

ဇာတ္လမ္္းတို ဇာတ္လမ္းတို

မာတိကာ သို႔ .....