ေသာကဘံု

ေန၀င္သြားတဲ့ အေနာက္ဘက္ငါ မနက္ခင္းလို႔ အေတြးမွားကာ
ထေျပးတဲ့ အ႐ူးတစ္ေယာက္ အျဖစ္ပါ
ပူအိုက္စက္တဲ့ တစ္ညအခါ အလံုပိတ္ထား အခန္းထဲမွာ
နင့္ အေၾကာင္းမ်ား ေတြးေတာရင္း ငါ
အႀကိမ္ႀကိမ္ တစ္ရက္ ႏွစ္ရက္မက အခါခါ မင္း အေၾကာင္းမ်ား ျပန္စဥ္းစား
အႀကိမ္ႀကိမ္ အိပ္မက္က အခါခါ ေမာင္းထုတ္မရ ေရး .....

ငါ႔ ေဘးနား လွမ္းခဲ့ပါ မေခၚရက္တဲ့ အခိုက္အတန္႔မွာ
ျပန္သြားလိုက္ မေျပာရက္ခဲ့ပါ ငါလည္းပဲ လူ႕ဘ၀မွာ
ဟိုတုန္း အေႂကြးေဟာင္း မ်ားစြာ လာေပးဆပ္တဲ့ ဧည့္သည္ပါ ေရး .....

ငါ႔ေဘးနား မင္း ခဏ ေမွးအိပ္လိုက္ပါ ဘ၀ရဲ႕ အေမာမ်ား ေမ့ထားၿပီး ခ်န္ထားၿပီး
ငါ႔ေဘးနား မင္း ခဏ ေမွးအိပ္လိုက္ပါ ဘ၀ရဲ႕ ဒုကၡ ေမ့ထားၿပီး ခ်န္ထားၿပီး ေရး .....

မာတိကာ သို႔ .....