သူ႔အခ်စ္

ၾကယ္စင္ေတြ ခရီးထြက္သြားတဲ့ ေမွာင္မိုက္ျခင္းနဲ႔ည
တစ္ေယာက္တည္း ကိုယ့္ဘ၀မွာ သူ႔အလင္း
ေလေျပငယ္ တုိက္ခတ္ရင္းနဲ႔ ညခင္းတစ္ခုရဲ႕ အလွ
သူ ျဖည့္ဆည္းေပးမွသာ ျပည့္လိမ့္မယ္

ေနေရာင္ျခည္ေတာက္ပဦးမွာ ဒီဘ၀ သိပ္လွမယ္
အျပင္မွာ တိမ္မည္း မိုးသားတို႔ ဖ်က္ဆီး
သူလာရင္ ေႏြးေထြးျခင္းနဲ႔ သူ႔အလင္း မွ်လိမ့္မယ္
ကိုယ္ဟာ တစ္ေယာက္တည္း ေလာကအလယ္ ျပည့္စံုၿပီး

သူ႔အခ်စ္က သိပ္လိုတယ္
အားနည္းခ်က္မ်ားကုိ အရာရာ ျဖည့္ဆည္းဖုိ႔
လူ႔ဘ၀က သိပ္တုိတယ္ အားလံုးေတာ့ မျပည့္စံုႏိုင္
အခ်စ္စစ္ဟာ သူေပးတဲ့ အခ်စ္ရဲ႕ ဘေဘာ

ဟိုးတုန္းက အေမွာင္ညမ်ား ဟုိးတုန္းက အေမွာင္ေန႔မ်ား
အထီးက်န္တာ ေမ့ထားဖုိ႔ သူ ျဖည့္ေပး
ကိုယ့္အတြက္ေတာ့ သူဟာ အခ်ိဳဆံုးေတး
သိမ္ငယ္စရာ ျပန္ မာန္တင္းေပး

သူ႔အခ်စ္က သိပ္လိုတယ္
အားနည္းခ်က္မ်ားကို အနားသတ္ေပးသူ
လူဘ၀က သိပ္တုိတယ္ အားလံုးမရ စိတ္ဓါတ္က်
အခ်စ္စစ္ဟာ သူေပးတဲ့ အခ်စ္ရဲ႕ သေဘာ

Download Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....