သတၱိ မရွိေတာ့ဘူး

ဘယ္လိုဘ၀မ်ိဳးလဲ
ငါ႔အိပ္မက္ကို မင္းလက္ထဲေပးအပ္ေလသူ
ဒီရင္ဘတ္ကေန
ရွိသမွ်ကို မင္းေရွ႕မွာ ျဖန္႔ၿပီးခင္းခ် သိမ္းပိုက္ဦး
ေပးအပ္ရဲတယ္ ငါ႔ဘ၀ကုိ မင္းအပိုင္ယူ .... ေရ႕

ရင္ခုန္သံမ်ားအား
ခုိး၀ွက္ၿပီး မင္းအပိုင္ သိမ္းသြင္းထားခဲ့ၿပီး
သံမႈိ ႐ိုက္လိုက္သလို
ငါ႔စိတ္ထဲမွာ စြဲျမဲစြာ ၀င္စူးခဲ့ရ
ဘာမွ မသိခဲ့ဘူး
ျဖစ္ခ်င္တယ္ ဒီဘ၀ မင္းအပုိင္ယူ .... ေရ႕

သတၱိ မရွိေတာ့ဘူး
မင္းရဲ႕အေ၀း ထြက္ေျပးစရာ သတၱိမရွိေတာ့ဘူး ... ေဟ့
သတၱိ မရွိေတာ့ဘူး
ငါ႔မွာ မင္းကုိျပစရာ သတၱိ မရွိေတာ့ဘူး ... ေဟ့
သတၱိ မရွိေတာ့ဘူး
မင္းကုိ ေမ့ႏုိင္ဖုိ႔ရာ သတၱိ မရွိေတာ့ဘူး ... ေဟ့

မာတိကာ သို႔ .....