လက္လွမ္းဆယ္ယူ ပန္ေတာ္မူ

အလြမ္းသီခ်င္းေလးေတြ ေ၀ဆာေအာင္ဖန္တီးၿပီး
ညည္းရင္းနဲ႔ ဆိုခဲ႔တီးခဲ႔တယ္ ရဖို႔တစ္ခုအတြက္ သာမန္လိုစြဲလမ္းၿပီး
ေသာက ကေလးေတြယူပါ မေပးရက္ခဲ႔ဘူး တို႔ရဲ႕ သီခ်င္းေတြ
တစ္ဘက္သား မထိခိုက္ေစေအာင္ သီဆိုေရးစပ္ လို႔ေနမယ္

ေလာကႀကီးမွာ ဘယ္အရာမဆို မတည္ၿမဲေတာ႔
ရသမွ်အခ်ိန္ပိုင္း အခုိက္အတန္႔မွာ တတ္သိထားတဲ႔ပညာနဲ႔ ႀကိဳးစားၿပီး
ေလာဘေလး/ေမာဟေလး ေတြ ရင္မွာ လြင့္ေပ်ာက္ေစဖို႔
တို႔ရဲ႕သီခ်င္းေတြ တစ္ဘက္သား စိတ္မညစ္ေစေအာင္ သီဆုိေရးစပ္ လို႔ေနမယ္

အရွင္းဆံုးက သီခ်င္းတစ္ပုဒ္ဟာ ဘာဘာညာညာမပါပဲေလ
စိတ္ညစ္ခုိက္မွာ ေျဖေျပစရာအေၾကာင္းေလး တစ္ခုရွာ ရင္မွာ
စြဲၿငိလိုက္ပါ အေမာေျပ

မာတိကာ သို႔ .....