ႏွလံုးသားရွိတဲ့အရပ္

သူ တကယ္ကို ခ်စ္ၾကင္နာသူ လိုတာ ျဖည့္စြမ္းေပးသူ
ဒဏ္ရာေတြကို ေ၀မွ်ရင္း ခ်စ္ခဲ့ေလသူ မင္းဘယ္မွာ
အေသြးအသားမ်ားနဲ႔ ထပ္တူ ေပးမွ်ယူခဲ့သူ
သူရင္မွာ အခ်စ္ပန္းေႂကြၿပီ နာက်င္သိျမင္လာ

လွမ္းခဲ့ မင္းရွိရာ ႏွလံုးသား ရွိတဲ့အရပ္
တစ္ခါျပန္ၿပီးေတာ့ ေရာက္ခဲ့မယ့္ အေတြးမွာ
နာက်င္စြာ တမ္းတခဲ့မိမွာ ရင္မွာ ႏွလံုးသားရွိတဲ့ အရပ္
ဟုိ အရင္လို ၾကည္ျဖဴ
တကယ္ကို မင္းေလး ခြင့္လႊတ္မလား / ဆီးႀကိဳမလား /
တကယ္ကို လူခြင့္လႊတ္ဦးမလား

ကိုယ္ျပန္လည္ ေတာင္းပန္ခ်င္ခဲ့မိ နာက်င္ေစခဲ့ မင္းအသည္းမွာ
ကိုယ္လုိရာကိုသာ ယူငင္ၿပီး တုိ႔ေရွာင္ဖယ္ခဲ့သူပါ
မင္းႏွလံုးသားနဲ႔ ထပ္တူ အခုမွ သိျမင္လာ
ကိုယ္တုိင္ နာက်င္ခံစားမိမွ ရင္မွာ သိျမင္လာ

အားလံုးအခ်စ္ေတြ မင္းယူ အို အသည္းက ေတာင္းဆုိၿပီး
ကိုယ့္ႏွလံုးသားထဲက အျပစ္တုိ႔ သူ ခြင့္လႊတ္မယ့္အခ်ိန္ထိ

မာတိကာ သို႔ .....