အၾကင္နာ နတ္ဘုရားမ

ရင္ခုန္စြာ မင္းနဲ႔တုိ႔ နီးစပ္ဖုိ႔အေရး ယံုၾကည္သူ တို႔ ႏွစ္ေယာက္ရဲ႕ည
ခ်ိဳၿမိန္တဲ့ အနမ္းမ်ား ဒီအခ်ိန္ေလး ၿပီးဆံုးသြားေတာ့
ရက္စက္ျခင္းနဲ႔ ထားခဲ့ေတာ့

ေရာင္စဥ္ေတြကြဲၿပီး အခ်စ္ရယ္ ခရီးစြန္႔ပစ္ထားလား
ေခ်ာက္ခ်ားခဲ့ ေသြးပ်က္ေနတဲ့ ျမင္ေရာင္ေန အိပ္မက္မ်ားရယ္
အနမ္းမ်ား မီးသင့္ခ့ဲလို႔သြား ရက္စက္ခဲ့ အခ်စ္ဇာတ္လမ္း

ဟူး ... မင္းေၾကာင့္ ငါဟာ ႐ူး အနမ္းတစ္ခုေၾကာင့္ ငါ႔ရဲ႕ နာက်င္မႈ
အၾကင္နာ နတ္ဘုရားမေလး စြန္႔ပစ္ထားခဲ့

သန္းေခါင္ယံအခ်ိန္ညေရာက္တုိင္း နာက်င္ေန ကိုယ့္ရဲ႕အသည္းမွာ
ကိုယ္ၾကင္နာသူ ေစာင့္စားဆဲ အျဖဴေရာင္လမ္းမ်ားထက္
တူညီသူကိုယ္ရဲ႕ခ်စ္သူ မင္းရဲ႕ အၾကည့္ကို စြဲလန္းဆဲ

မာတိကာ သို႔ .....