နင္ရမွာငါတစ္ေယာက္တည္း

လမ္းေလွ်ာက္ရင္ သိပ္ပဲမမ်ားနဲ႔
( ကားတိုက္လိမ့္မယ္ သတိထားဦးမိန္းကေလး )
အကြဲသိပ္ႀကီးတဲ့စကတ္မ်ား မ၀တ္ပါနဲ႔
( ေလတိုက္ရင္ အ႐ွက္ႀကီး႐ွက္လိမ့္မယ္ )
ေဒါက္ျမင့္ဖိနပ္ႀကီးေတြ အျမင့္ႀကီးမ၀တ္ပါနဲ႔
( နင္ေခ်ာ္လဲရင္ သြားဖံုးအတုတပ္ရမယ္ )
Slim ေလးျဖစ္ဖို႔ သိပ္အစားမေလွ်ာ့ပါနဲ႔
( အစာအိမ္ေရာဂါျဖစ္ၿပီး အသက္ထြက္မယ္ )
ညဘက္ေတြအျပင္သိပ္မထြက္ပါနဲ႔
( ဒုကၡေတြတစ္ေလွႀကီး ေတြ႕လိမ့္မယ္ )
အလွအပေတြ သိပ္ၿပီးမမက္ပါနဲ႔
( စိတ္ဓါတ္သာတကယ္အဓိကက်တယ္ )
အခုေတြ႕အခုႀကိဳက္ စ႐ိုက္မ်ိဳးမလုပ္ပါနဲ႔
( ေသေသခ်ာခ်ာစဥ္းစားဦး မိန္းကေလး )
အတင္းစကားေတြ သိပ္ၿပီးမေျပာပါနဲ႔
( အားလံုးက အျမင္ကတ္ၾကလိမ့္မယ္ )

သိပ္မလွခ်င္နဲ႔ သိပ္လွခ်င္လည္း နင္မင္းသမီးမျဖစ္ႏိုင္ပါဘူး
သိပ္လွခ်င္လို႔ အရမ္းအလွျပင္လည္း နင္ရမွာ ငါတစ္ေယာက္တည္းပဲ

မာတိကာ သို႔ .....