ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ

ေဒါသေတြထဲ ေျမာသြားရင္လည္း သေဘာက်ပါတယ္ ျပံဳးျပဆဲပဲ
ေျပာသမွ်ေတြနဲ႔ ေရာခ်ေနလည္း မေမာပန္းပါဘူး မင္းရဲ႕ သေဘာပဲ
ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ မင္းေၾကာင့္ ႐ူးၿပီလား ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ

တေယာထုိးသံနဲ႔ ေခ်ာ့သိပ္ရင္လည္း ငါ႔စိတ္ေတြက အလူးအလဲပဲကြယ္
မင္းမွားေနမွန္း သိရက္နဲ႔ အျမဲတမ္း ငါက အ႐ႈံးေပးမိတယ္
ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ မင္းေၾကာင့္ ႐ူးၿပီလား ယဥ္ယဥ္ေလးပဲ

ေနာက္ ... ေနာက္ ... ေနာက္ ... ေနာက္ ... ေနာက္
ထပ္ၿပီး မိုက္မဲခ်င္ေသးတယ္

ေနာက္ ... ေနာက္ ... ေနာက္ ... ေနာက္တစ္ေခါက္ေလာက္
လွည့္ျဖားပါဦး ေဘဘီ

မာတိကာ သို႔ .....