သာသနာ႔ဒါယကာ

ေရတြင္းေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊ ေရကန္ေပါင္း ရွစ္ေသာင္းေလးေထာင္၊
ကမ္းကုန္ေအာင္ လွဴေပမယ္လို႕၊ သာသနာ႔ဒါယကာ အေမြခံမထုိက္ေပဘူးလို႔သာ၊
ရွင္မဟာေမာဂၢလိပုတၱ မေထရ္ဆရာ၊ မိန္႔ၾကားေတာ္မူခဲ့တာကေတာ့ကိုယ္ဧ။္သားျဖစ္ေစ၊
ကိတၱိမသားျဖစ္ေစ၊ သာသနာတြင္းကိုသြတ္သြင္းမွသာသာသနာ့အေမြခံဧကန္မွန္ေပတာ။
အာေသာကရာဇာမင္းတရားႀကီးနည္းစနစ္ယူကာ၊ သားေတာ္ေမာင္ မဟိႏၵနဲ႔သမီးလွ သဃၤမိတၱာ၊ ဒုလၻ ႀကံဳျပန္ရ
ပဗၺဇၨိတရဟန္းခံကာ၊ သေရႏြယ္သင္မုန္းပါ၊ အားလံုးစံုဆင္ျမန္းလို႔တင္ဆြမ္းသပိတ္ပါ၊ သကၤန္းပရိိကၡရာရွစ္ပါးအစံုနဲ႔
က်မ္းေတာ္အလာ၊ ၊ မွန္းေမွ်ာ္ကာသာသနာတြင္းကို သြင္းေပတာ။
( တရားအလာယံုၾကည္ကာသာ ပုတၱရသ ရႊင္လန္းၿပီးေတာ့သကၤန္းခ်ည္ပါ )၂
သာသနာ့အေမြခံ ဧကန္မွန္ခဲ့တာ
( အလွဴ႕ဒကာ ) ၂ သိရိဓမၼာအာေသာကရာဇာ။
(ပဗၺဇၨိတဒုလႅဘနဲ႔ ႀကံဳရတဲ႔သူေတြမွာ၊ အဲဒီလို ကုသိုလ္မ်ိဳးမွ အဖိုးတန္ေပတာ)၂
(အပါယ္တံခါးပိတ္ကာ၊ နိဗၺာန္တံခါးပြင့္ကာ အဓိဌာန္တရားႏွင့္သာ မွန္းဆပါလို႔) ၂
ရဟန္းသံဃာတုိ႔က မႏၱန္အခ်ဳပ္အကာအရံခ်ည္ကာ၊ သံသရာ အမီဘ၀ လြတ္ၾကရေအာင္
သကလ၀ဠဂါတသရဇၹ်ာယ္ကာ၊ ၀ါ၀ါအထယ္၀ါ၊ မနသီမွန္းဆလို႔ စီ၀ရံကို သေပေတာ။
သံၿပိဳင္။ ။ တရားအလာ……………….အာေသာကရာဇာ။
(သံုးဆယ့္တစ္ဘံုသားေတြတို႔ ရေစရာအမွ်ေ၀ကာ၊ ပတၱိနာျပဳလို႔ သာဓုေခၚေစရာ) ၂
ေအာ္ဒါနေတာ၊ သီလေတာ၊ ဘာ၀နေတာ၊ ေဟာၾကားျပန္ေပေတာ၊ ရိုေသစြာတရားအလုပ္ကုိ အားထုတ္ၾကေပေတာ၊
ယခုလိုအခါ၊ ကုသိုလ္ရွာ၊ စတုျဗဟၶာစိုရ္ေလးပါးနဲ႔ညီလာ။
သံၿပိဳင္။ ။ တရားအလာ………………..အာေသာကရာဇာ။

မာတိကာ သို႔ .....