ဒူးေထာက္ၿပီ

ငါ ခ်စ္ရမွာ စိတ္ကူး႐ံုနဲ႔ ေသြးသားထဲက ေပ်ာ္ေနတတ္ၿပီ
အိပ္မက္ထဲမွာ ဆံုေတြ႕လိုက္တိုင္း မေနႏိုင္ဘူး ႐ူးခ်င္ၿပီ

မင္းေရွ႕ကို ကိုယ္ေရာက္သြားရင္ပဲ
အားတင္းထားသမွ် အရည္ေပ်ာ္သြားတယ္
မင္းရဲ႕ အၾကည့္မွာ ျမဴခုိးေတြနဲ႔ မျမင္ႏိုင္ဘူး
ဆူးေတြလည္း ရင္ကိုဖြင့္ၿပီးဆိုမယ္ မယံုႏုိင္ေအာင္ ခ်စ္မိတယ္

ရင္ခုန္သံမ်ား ခ်ဳပ္ထိန္းမရ သူသိေအာင္ ဖြင့္ေျပာမည္
ကိုယ့္ဘက္က အၾကင္နာေတြ မင္းသိဖို႔လိုၿပီ ေ၀းခ်င္ရင္ ေ၀း
ခဏေလာက္ ဆံုျဖစ္ရင္ ငါ႔ရဲ႕ ကမၻာကို ေက်နပ္မည္
ရင္ခုန္သံမ်ား ခ်ဳပ္ထိန္းမရ သူ သိေအာင္ ဖြင့္ေျပာမည္
တုိ႔ ဆံုေတြ႕ျခင္း အ႐ႈံးလည္း ယူလုိက္မည္
မင္းသိေအာင္ ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္/ အ႐ႈံးလည္း ယူေတာ့မည္
မင္းေရွ႕မွာ ငါ ဒူးေထာက္ၿပီ / ေၾကကြဲစမ္းပါေစ
မင္းသိေအာင္ ဖြင့္ေျပာေတာ့မည္
မင္းေရွ႕မွာ ငါ ဒူးေထာက္ရင္း မင္းသိေအာင္ ရင္ဖြင့္ေတာ့မည္

မာတိကာ သို႔ .....