ငါ

ငါနာက်င္ခ်ိန္မွာ ငိုေနလား ၾကင္နာခ်ိန္မွာ ၿပံဳးခဲ့သလား
မသိႏိုင္ခဲ့ေသာ ခံစားခ်က္မဲ့နဲ႔ငါ နာရီသံေတြဆူညံစြာ
က်ိန္စာေတြလိုနားထဲမွာ မရပ္တန္႔ႏိုင္ေတာ့

အခ်စ္ေပ်ာက္ခဲ့ငါ မခ်စ္တတ္ခဲ့ငါ
မမုန္းတတ္ခဲ့ ငါ ... ငါမပိုင္တာငါ
အသိေခါက္ခက္ငါ မသိေစာက္နက္ငါ
႐ူးသြပ္ခဲ့ငါ ... ငါမပိုင္တာငါ

ငါ ငါမပိုင္တာငါပါလား မွန္သေယာင္ေယာင္ မၿမဲေသာတရား
႐ူးသြပ္ေနၿပီ စဥ္းစားရင္းနဲ႔ငါ ေစလိုရာကိုမေစႏိုင္ဘဲ
ကံၾကမၼာေရစီးမ်ားၾကားစီးေမ်ာေနရင္း

အခ်စ္ေပ်ာက္ခဲ့ငါ အသိေခါက္ခက္ ငါ
ငါမသိေသာငါ ... ငါမပိုင္ေသာ

မာတိကာ သို႔ .....