ကဥၥင္းအမ

သာသနာ႔အေမြခံ ရည္သန္ပါတဲ႔ ပ်ိဳစိတ္ထားျမတ္စြာဘုရား၏ သားတပည့္သံဃာေတာ္၊ ပရိကၡရာအစံုသပိတ္သကၤန္းရယ္နဲ႔၊ လွဴဒါန္းခဲ႔ၿပီေနာ္၊ ေဗ်ာ္သံၾကားရင္ တရားတရားနာ ၾကြလွည့္ပါေမာင္ေတာ္။ ျပည္နိဗာန္နန္း ရည္မွန္းကာေမွ်ာ္၊ (သာသနာေတာ္ အတြင္း)2
သြတ္သြင္းတဲ႔ အလွဴေတာ္၊ ဒါနကိုအထူးေပ်ာ္၊ ပကာသနမပါဘူးေနာ္၊ ပဥၹင္းအမနဲ႔တူေပ်ာ္ေပ်ာ္၊ အထူးသဒၵါေပါက္ေသာ္၊ အလွဴ႕ဒကာေမာင့္ကိုေမွ်ာ္။
(ေစတနာေကာင္းနဲ႔ေတာ္၊ မေနာၾကည္ျဖဴလွဴပါသေနာ္၊ ပ်ိဳစိတ္ထားျမတ္တဲ႔ ပရမတၱေထရ္ရွင္ သံဃာေတာ္ ရည္ေမွ်ာ္)2။
(ေခမာျပည္ရည္ေဆာင္သေနာ္၊ ၾကည္ေအာင္ ကုသိုလ္ေတာ္)2 ၊
အမွ်ေ၀ပါတယ္ေနာ္၊ ေပါင္းသဟာတစု သာဓုသာဓုသာဓု ေခၚေစေသာ္။
(သဒၵါတရားပြားမ်ားခဲ႔သေနာ္၊ အလွဴအတန္း ေပးကမ္းဘို႔ေမွ်ာ္၊ ေမာင္ရတဲ႔ေငြေတြ မလစ္ဟင္းပါေစနဲ႔ေတာ္)2
(အလွဴေရစက္လက္နဲ႔မကြာေစရန္ ကုသိုလ္ျပဳပါေသာ္)2 ၊
သာသနာအေမြခံ ဧကန္မွန္ေသာ္ ပ်ိဳ႕ေမာင္ေတာ္။
(ၾကည္ေအာင္ ေမာင့္ကုိေျပာမယ္ေနာ္၊ ရဟန္းဘ၀ကိုရႏိုင္ရန္ခဲတဲ႔ ပ်ိဳ႕ေမာင္ေတာ္)2
(ေမာင္လဲဘဲ သာသနာ႔၀န္ထမ္းသကၤန္း၀တ္ ၀တ္မယ္ဆုိေသာ္) 2
(ခ်စ္ေပမယ္လို႔ မခြဲခ်င္ေပမယ္လို႔ တရားနဲ႔သာေပ်ာ္၊ မဖ်က္ဆီးတယ္ မဂၤခရီးသည္ ရက္အနည္းခယ္ ခြင့္ျပဳႏုိင္မယ္ေတာ္) 2
ေစတနာေကာင္းနဲ႔ေတာ္……………သာဓုေခၚေစေသာ္။

မာတိကာ သို႔ .....