သိခ်င္တယ္

ေမွ်ာ္လင့္ခ်က္ တစ္ခုႏွစ္ခုေလာက္ ငါ႔ဆီ နင္ပစ္ထားၿပီး
သံသရာ ဟိုအေ၀း ..... နင္ခရီးထြက္သြား
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အနက္အဓိပၸါယ္ အေျဖတစ္ခုခု
နင္ မွာၾကားၿပီး နမိတ္ဖတ္ခဲ့သလား
ယာဥ္ပ်ံႀကီးစီးၿပီး တျခားကမၻာနင္ပ်ံသန္းသြား
ကမၻာေျမတစ္ဖက္စြန္း ရပ္ ငါ ေငးက်န္ခဲ့
ဘ၀နဲ႔ မဆံ့တဲ့ အသိေတြမွာ လြန္ဆြဲရင္း
အခ်ိန္ေတြ တစ္ဖက္စြန္း က်ိဳးေၾကျပတ္ေတာက္သြား
ရင္ခြင္ဗလာက်င္းထဲ
ညႇီေရာ္ပုပ္သိုးခဲ့

ပ်က္စီးျခင္း ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း ပ်က္သုဥ္းျခင္း
ၿပိဳပ်က္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္မွာအေျဖ တစ္ခုေတာ့ သိခ်င္တယ္
ကြာေ၀းျခင္း က်ဆံုးျခင္း ေၾကကြဲျခင္း
ၿပိဳလဲျခင္းရဲ႕ ေနာက္မွာ အေျဖ တစ္ခုေတာ့ သိခ်င္တယ္

ဘာမွမရွိတဲ့ေနာက္ ဘာက်န္ဦးမလဲ
ဘယ္လုိ ငါေတြးၿပီး ဘယ္ဆီ ေရွ႕ဆက္မလဲ
ေပ်ာက္ဆံုးျခင္း အနက္အဓိပၸါယ္ အေျဖတစ္ခုခု
ဘယ္လုိ ငါေတြးၿပီး ဘယ္ဆီေရွ႕ဆက္မလဲ

မာတိကာ သို႔ .....