ဗမာ႔ေသြး

ျမန္႔မာဂုဏ္ရည္ ဖုန္းကံရွင္မ်ားထင္ရွားခဲ႔ၿပီ၊ ကုန္းေဘာင္ႏြယ္ရိုး သခင္မ်ိဳးျဖစ္သည္၊
ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္၊ အေရးေတာ္ပံုေအာင္ပါစီ၊ ေနာင္လာေနာက္သား ေကာင္းစားၾကေပမည္။
(ဗုဒၶဘာသာအစဥ္မၫိႈးပါသျဖင့္ သခင္ရိုးရာအစစ္ တထစ္ခ်ယံုၾကည္) ၂ ၊
(ေနတႏႈန္းပမာ ဖုန္းသမၻာ ႀကီးျမတ္ေတာ႔သည္၊ ဇာတိေသြးကို ေမြးအားေပးသင့္ၾကၿပီ) ၂ ၊
(ဗမာသတၱိကုိ သိၾကလိမ္႔မည္၊ မေၾကာက္တတ္ပါသည္၊ မရြ႕ံတတ္ပါသည္၊
ေအာ္ စြမ္းတဲ႔စြမ္းရည္၊ ဒို႔ဗမာဇာနည္၊ မ်ိဳးမဟာသာဂီ၊ ဒို႔ဗမာဇာနည္၊ ကမၻာသိေအာင္ၾကံစည္၊
အမ်ိဳးသမီးအမ်ိဳးသား ႏိုးၾကားသင့္ၾကၿပီ၊ ေခတ္သစ္ထူေထာင္မည္) ၂ ၊
ဗမာျပည္ႀကီးေအာင္ပါေစ။
သံၿပိဳင္။ ။ (ဖုန္းရွိန္ေရာ မတိမ္ေကာသည္) ၂ ၊ လာၿပီ တို႔ဇာနည္၊
မ်ိဳးရိုးေကာင္း အေၾကာင္းျပမည္၊ အထင္မေသးႏွင့္ ဇာတိစစ္ေဆး သခင္ေသြးျဖစ္ပါသည္။
(စြမ္းရည္သတၱိညီ၊ တို႔ဗမာဂုဏ္ရည္။ ဧကရာဇ္မင္းေတဇာလင္း ၀င္းေျပာင္လာေတာ့သည္။
ယခင္ေရွးေခတ္မွာ အစဥ္ေတြးရစ္စရာသခင္ေသြးျဖစ္ပါသည္) ၂ ၊
(ဖုန္းကံရွင္ေတြစံုအညီ၊ ေျပာကာျပအံုးမည္) ၂ ၊
လက္ရံုးဘက္ကေတာ႔ ျပဴေစာထီးလြန္ႀကီးမားသည္၊ ပညာဥာဏ္ဘက္ကေတာ႔ အနႏၱသူရိယအမည္၊
စေလဦးပုညနဲ႔ ၀န္ဇင္းမင္ရာဇာပါ မ်ားစြာရွိေသးသည္၊ ေရးလို႔ျဖင့္မကုန္ႏိုင္ၿပီ၊
ဗမာအမ်ိဳးသားရဲ႕တို႔ဂုဏ္ရည္၊ ႏြယ္သာကီ စိုးမုိးလာခဲ႔ပါတဲ႔ ရာဇဌာနီ၊ တိုင္းျမန္မာျပည္။
သံၿပိဳင္။ ။ ဖုန္းရွိန္ေရာ………………….သခင္ေသြးျဖစ္ပါသည္။
(တို႔ဗမာအမ်ိဳးသမီးမ်ားမွာလဲ ထင္းရွားခဲ႔ေပသည္၊ မခ်ိဳ႕ပါအားလံုးဘုန္းတန္းခိုးနဲ႔ တိုးတက္ၾကအံုးမည္) ၂ ၊
(မိဖုရားေစာက ေက်ာ္ေဇာခဲ႔ေပသည္) ၂ ၊ က်မ္းဂန္တတ္တဲ႔ ကုမၼာရီ ရွိေသးသည္၊
အမွန္ပင္ သတင္ႀကီးခဲ႔သည္၊ သံပ်င္မင္းသမီးရဲ႕အမည္၊ စြမ္းတဲ႔ကုမၼာရီ၊
ရဟန္းေတာ္မ်ားကိုေတာင္စာ၀ါခ်လို႔ျပရေပေတာ႔သည္၊
ႏြယ္သာကီစိုးမိုးလာခဲ႔ပါတဲ႔ ရာဇဌာနီ၊ တို႔တိုင္းျမန္မာျပည္။

မာတိကာ သို႔ .....