ေသာ္တာေရာင္

ေလခ်ိဳေသြးေအးေတာ့သည္၊ ေရာ္ကာရမ္းလို႔သာ မွန္းရည္ဘယ္ဆီကိုလြမ္းရမည္၊
တမ္းတလို႔ စိတ္ထဲကရည္၊ ခင္သာကီ၊ သၪၨာလီ ေလခ်ိဳေသြးေအးေတာ့သည္၊
ေရာ္ကာရမ္းလို႔ သာမွန္းရည္၊ ဘယ္ဆီကိုလြမ္းရမည္၊ တမ္းတလို႔ စိတ္ထဲကရည္၊
ေရႊလမင္း ထိန္လင္းသည္၊ အုိ ဖူးစာေရးကိုေတြးကာမွန္ရည္ ခင္မဒီ။
(ေဆာင္ေလသာျပတင္းဆီ၊ ျမဴတိမ္ေျခရွင္းၿပီ၊ ေငြေသာ္တာမင္း ထိန္လင္းသည္) ၂ ။
သံၿပိဳင္။ ။ (ၾကယ္တာရာ၀န္းရံခတဲ႔ ဖုိးေရႊလမင္း ဆင္းေရာင္ျခည္၊
တမ္းတကာမွန္းေမွ်ာ္ရတယ္ လူတိုင္းစိတ္မွာၾကည္၊ ေဆာင္ေလသာျပတင္းဆီ၊
ျမဴတိမ္ေျခရွင္းၿပီ၊ ေငြေသာ္တာမင္း ထိန္လင္းသည္) ၂ ။ (ဆီးႏွင္းကရီ) ၂ ၊
ေရာင္နီလာၿပီ၊ အာရံုခါမီ ဆြမ္းကပ္မည္၊ ေတာင္ဆုပန္ရည္ ပုတီးစိပ္အံုးမည္။
သံၿပိဳင္။ ။ (ၾကယ္တာရာ…………ထိတ္လင္းသည္) ၂ ။
ခ်ိန္သန္ေကာင္ေက်ာ္ၿပီ ေမွးစက္လို႔ မေပ်ာ္ေသးသည္၊ ေဖာ္စံုတူညီရႊင္ၾကည္၊
အစာရွာရန္အေရး ညငွက္ေတးေလးမ်ားဆီ၊ အိုတြန္သံကိုမွန္းရီ လြမ္းမိသည္။
သံၿပိဳင္။ ။ (ၾကယ္တာယာ…………………..ထိန္လင္းသည္) ၂ ။

မာတိကာ သို႔ .....