ျပတ္သားခဲ့

ေတြးေဆြးအခ်စ္ဆံုး မင္းနဲ႔ငါနဲ႔ေ၀းေဟးျပတ္သားခဲ့
အမွတ္မ႐ွိဘာမွမသိလိုက္ခ်ိန္ ခဏေလးအမုန္းျဖစ္သြားခဲ့
တစ္ခ်က္မၾကည့္ ငါေက်ာခိုင္းခဲ့ၿပီအေ၀း နင့္ေဘးငါမ႐ွိေတာ့

အားလံုးစြန္႔ခဲ့ၿပီ ငါတို႔ေ၀း မ႐ိုးသားတဲ့အခ်စ္ေတြ
ေနာက္ဆံုးေ၀း ငါမလိုခ်င္ဘူး

နင္ေမ့လိုက္ေတာ့ အႏွစ္္မဲ့လူ တန္ဖိုးမ႐ွိသူသြားပါမလိုဘူး
နင္ေမ့လိုုက္ေတာ့ စိတ္႐ႈပ္တယ္
ဒီဇာတ္႐ႈပ္နဲ႔ အမွားမခံေတာ့ဘူး ျပတ္သားထားခဲ့

တစ္ခ်က္မၾကည့္ ငါေက်ာခိုင္းခဲ့ၿပီ အေ၀း နင့္ေဘးငါမ႐ွိေတာ့
အမွားမသိ အမွန္လည္းမ႐ွိတဲ့သူရဲ႕အေ၀းဆံုးငါေျပးလို႔ အေကာင္းမ႐ွိ
နင္႐ႈပ္တဲ့ဇာတ္ကို ျပန္ၾကည့္ နင္မသိဟန္ေဆာင္ရဲေတာ့

မႀကိဳးစားနဲ႔ေတာ့ နင္ေနခဲ့ေတာ့ မ႐ိုးသားတဲ့အခ်စ္ေတြ
ေနာက္ဆံုးေတာ့ ငါမလိုခ်င္ဘူး

မာတိကာ သို႔ .....