ဂြတ္ဘိုင္

နင္ ငါ႔ကုိ မုန္းလည္း အရင္ကလို အၿပံဳးနဲ႔
ဒီအခ်ိန္ ငါ အျမင္ခ်င္ဆံုး နင့္မ်က္ႏွာ ေ၀း/ခြဲ မသြားခင္မယ္
ငါတို႔ ေနာက္ဆံုးမယ္ အို ... ခြဲခြာ ဟို အေ၀း
ဒီအခ်ိန္ နာက်င္စရာေတြလည္း ေမ့လိုက္ပါ ၿပံဳးကာ ႏႈတ္ဆက္

မေျပလည္ႏိုင္တာေတြ ရွိမယ္ ေမ့ႏိုင္မလား မင္းနဲ႔ တုိ႔နဲ႔ ၾကားထဲမယ္
ေျပႏိုင္ပါေစ ရင္ထဲ ေတာင္းပန္တယ္ အေ၀းသို႔ မသြားခင္မယ္
မင္းရင္ထဲ ငါ႔ ရင္ထဲက အခ်စ္မ်ား
ဟုိး အရင္ကလို ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့ မသြားဘူးကြယ္
ၿပံဳးလိုက္စမ္း ငါ ေနာက္ဆံုး ေတာင္းဆိုတယ္

ေပ်ာ္ရႊင္ဖြယ္ရာ အခ်ိန္မ်ားအတြက္
ရင္ထဲ အမွတ္တရ ထင္က်န္ေနမယ္
ၾကင္နာ ကူညီမႈမ်ား အတြက္ အစဥ္အျမဲ ေက်းဇူးလည္း တင္တယ္

Goodbye ေနာက္အခ်ိန္ေတြဆို
ဘယ္လိုမွ ေတြ႕ခြင့္ မရေတာ့ဘူးဆုိရင္ ဘယ္လုိလုပ္မယ္
Goodbye တုိ႔ အခ်ိန္ေတြ အကုန္ျမင္လာေတာ့ ႏွလံုးသားေလးဟာ ႐ူး ...
Goodbye အိုး ... ငါ႔ရင္ထဲက အခ်စ္မ်ား ဟုိးအရင္က ေျပာင္းလဲၿပီးေတာ့
မသြားႏိုင္တယ္ ၿပံဳးလိုက္စမ္း ႏွလံုးသားေလးမွာ နားလည္
မၾကာခင္မွာဆို တုိ႔ ေ၀းမယ္ ရင္ထဲ ႏႈတ္ဆက္ခ်ိန္တန္လာမယ္
ရွင္သန္ေနထုိင္ ဟုိ အေ၀းမယ္ အစဥ္အျမဲ သတိရလို႔ေနမယ္

Goodbye .....

Download Song Here !!!
မာတိကာ သို႔ .....