လာေခၚလွည့္

ဆုပ္လည္းဆူး စားလည္းရူူးဘ၀ပါကြယ္ ေပ်ာ္မလား
အခ်စ္မႏွစ္သက္သူ သည္ရင္ခြင္မွာ ဘယ္လုိ သြားေပ်ာ္မလဲ
လာေခၚလွည့္ လာေခၚလွည့္ပါ ခ်စ္သူရယ္ အို......
လာေခၚလွည့္

အားကိုးခဲ႔ ေျပးထြက္ခဲ႔ တစ္ေယာက္တည္း ရွိေနဆဲ
လက္ကမ္းမယ့္ အခ်စ္ကေလးရဲ႕ အရိပ္မ်ားေတြ႕ေလမလားလို႔
လာေခၚလွည့္ လာေခၚလွည့္ပါ ခ်စ္သူရယ္ အို......
လာေခၚလွည့္

အို ...... အၾကင္နာတရားလည္း ခါးေနရဲ႕
အို...... အႏၱရာယ္မ်ားလည္း ေတြ႕ေနတယ္
လာေခၚလွည့္ပါ ခ်စ္သူရယ္

မာတိကာ သို႔ .....