တိတ္တိတ္ေလးေၾကကြဲ

မင္းအေၾကာင္းပဲ ေတြးေနတယ္ သန္းေခါင္ယံေတြထဲ
မင္းအၿပဳံးေလး နမ္းခ်င္တယ္ ဘယ္ဆီမွာလဲ
မင္းကေတာ့ သိႏိုင္မွာ မေသခ်ာေတာ့ဘူး

ကိုယ့္ဆုေတာင္းေလးေတြလည္း တစ္ခါမွ မျပည့္ဘူး
မိုးစက္တို႔ေအာက္မွာေလ တစ္ကိုယ္ေရေလွ်ာက္ဆဲ
နားဖုိ႔အရိပ္ မေတြ႕ႏုိင္တယ္ ေႏြေနပူထဲ
မင္းမရွိတဲ့ ဘ၀ဟာေလ မစိုျပည္ႏုိင္ဘူး / ပါ ကြဲသြားတဲ့
အသည္းမ်ားလည္း ျပန္ မေကာင္းေတာ့ဘူး / လည္ေကာင္းမလာ

ၾကင္သူေရ မင္းရဲ႕ ထိေတြ႕ျခင္းေတြ အစားထုိးဖို႔ အရာမရွိလို႔
အို ... တိတ္တိတ္ကေလး ေၾကကြဲခဲ့ရသူပါ မဆံုႏိုင္ရင္
မင္းရဲ႕ အခ်စ္လို ကိုယ့္ကို ႏွစ္သိမ့္မယ့္အရာ မရွိၿပီ
အို ... တိတ္တိတ္ကေလးေၾကကြဲခဲ့ရသူပါ
လူေတြ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ဘဲ လြမ္းမယ္

ေ၀ဒနာ မေျဖသာဘူး အခ်ိန္ေတြ ဘယ္လိုကုစား
ဒဏ္ရာေတြသာ ပုိမ်ား မၾကာခင္ ဆံုႏိုင္မလား အိုး

ဟူး ..... လြမ္းမယ္
လူေတြ မျမင္ႏုိင္ေအာင္ဘဲ လြမ္းမယ္ .....

မာတိကာ သို႔ .....