အိပ္မက္ထဲက အိပ္မက္မ်ား

အတိတ္ကို မျမင္ႏိုင္ခ်ိန္မွာကြယ္ တုိ႔ေတြ အတူ ဆံုလာခဲ့တယ္
မ်ိဳသိပ္ထားလို႔ မခံႏုိင္ရင္ ယဥ္ယဥ္ေလးနဲ႔ ငါ႐ူးမယ္
မင္းကို ယံုၾကည္ေနခ်င္တယ္ ေရွ႕မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ဦးမလဲ
အရာရာ စြန္႔လႊတ္ႏိုင္ပါတယ္ တကယ္သာ မင္းစိတ္ေတြ ျပတ္သားရင္

တစ္ေယာက္လက္တစ္ေယာက္ကိုတြဲၿပီး ဟိုးအေ၀းႀကီးကို ထြက္သြားခ်င္
ဘာေတြျဖစ္ဦးမလဲ လူေတြအလယ္မွာ မေနခ်င္ဘူး သိပ္စိတ္႐ႈပ္တယ္
ေလာကႀကီးကို အရြဲ႕တိုက္လို႔
မင္းရဲ႕အနားမွာ အျမဲ ေပးဆပ္ရင္းနဲ႔ ေနပါရေစ ဘာေတြ ျဖစ္ဦးမလဲ
လိုခ်င္တာေတြ အုိ ေနာက္ဆံုး အျပစ္ရွိပါေလ့ေစ
ခံယူတာက မွားပါေစကြယ္

အခ်စ္ေတြမကုန္ေစခ်င္ပါတယ္ အနမ္းေတြ ျပန္လိုခ်င္မိတယ္
ငါတစ္ေယာက္တည္း ျဖစ္ေနခ်ိန္မွာ အရင္လို စကားေလးေတြ ျပန္ၾကားရင္
အျပစ္လို ျမင္ေနသူေတြရယ္ ခ်စ္တယ္ဆုိတာေတြ နားမလည္
လူေတြနဲ႔ ေ၀းတဲ့ေနရာမွာ ဆံုႏိုင္ဖုိ႔ တစ္ခုသာ က်န္ေတာ့ရင္
မင္းကို ယံုၾကည္ေနခ်င္တယ္ အေရွ႕မွာ ဘာေတြ ျဖစ္ဦးမလဲ
အရာရာ စြန္႔လႊတ္ႏုိင္ပါတယ္ တကယ္သာ မင္းစိတ္ေတြ ျပတ္သားရင္

တစ္ေယာက္လက္တစ္ေယာက္ကိုတြဲၿပီး ဟိုးအေ၀းႀကီးကို ထြက္သြားခ်င္
ဘာေတြ ျဖစ္ဦးမလဲ လိုခ်င္တာေတြ အို ေနာက္ဆံုး အျပစ္ရွိပါေလ့ေစ
ခံယူတာက မွားပါေစကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....