မင္းတစ္ေယာက္တည္း

ကမၻာႀကီးက မလံုးဘူးဆိုရင္လည္း ငါဟာ မ်က္စိမွိတ္ ေခါင္းညိတ္လိုက္မယ္
မင္းႏႈတ္ကထြက္က်တဲ့ စကားလံုးတုိင္းပဲ မျငင္းဆန္ႏိုင္ဘူးကြယ္
တစ္ခ်က္ေလာက္ လွည့္ၾကည့္ေန႐ံုနဲ႔
ငါဟာသတိလက္လြတ္ အသက္ေအာင့္မိတယ္
မင္းႏႈတ္ခမ္းကအၿပံဳးတို႔ ေတြ႔လိုက္တုိင္းပဲ စိတ္ေတြမခိုင္ဘူးကြယ္

ထူးထူးျခားျခား မင္းနဲ႔ ႐ူး႐ူးမိုက္မုိက္ ခ်စ္ခဲ့
ငါ႔ရဲ႕ဘ၀အားလံုးဟာ မင္းတစ္ေယာက္တည္းပဲ
ညႇာတာစာနာပါဦးကြယ္ နာက်င္ေအာင္ မလုပ္နဲ႔

မင္းနဲ႔ ပတ္သက္လာရင္လည္း ဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ အရဲစြန္႔လိုက္မယ္
တေကာက္ေကာက္နဲ႔ ေစာင့္ေရွာက္လို႔
စကၠန္႔တုိင္းအျမဲ အရိပ္လို လိုက္ရင္းပဲ
ငါ႔အတြက္ စြန္းထင္းပါေစကြယ္ ဘာေတြျဖစ္ျဖစ္ ခြင့္လႊတ္ထားတယ္
အျမဲတမ္းပဲ မင္းဘက္ကရပ္ဖုိ႔အတြက္ အျပစ္ေတြ မျမင္ဘူးကြယ္

မာတိကာ သို႔ .....