ခံစား႐ံုကလြဲလို႔

ဘယ္လိုအေၾကာင္းမ်ားေၾကာင့္ မင္းနဲ႔ငါ ေ၀းခဲ့တာလဲ
ငါတို႔မမုန္းဘဲနဲ႔ ခ်စ္လ်က္နဲ႔ကို ေ၀းခဲ့ေလတယ္
ဆို႔နင့္ေၾကကြဲငါ့ရင္ထဲ ဘာ့ေၾကာင့္လဲ ေဆာက္တည္ရာကင္းမဲ့

ခံစား႐ံုကလြဲ ဘာတတ္ႏိုင္ဦးမလဲ မင္းေပးသြားတဲ့ အိပ္မက္မ်ားကို
တမ္းတမ္းတတ မက္ရင္း႐ူးၿပီကြယ္

ကံၾကမၼာတံတိုင္းမ်ားက တို႔ႏွစ္ေယာက္ၾကားမွာ ျခားခဲ့ၿပီပဲ
ေ၀ေနအလြမ္းပင္လယ္ လႈိင္းမ်ားၾကားမွာ ေမ်ာလြင့္ေၾကကြဲ
သတိရေနဆဲ ေအာက္ေမ့ဆဲ တမ္းတဆဲ မင္းကိုငါ ခ်စ္ေနဆဲ

ေနဘ၀တို႔႐ွိမယ္ဆိုရင္ဆုေတာင္းတယ္
မင္းနဲ႔ေ၀းတဲ့ ၀ဋ္ဒုကၡကို မႀကံဳပါရေစနဲ႔

မာတိကာ သို႔ .....