ေရာ့ခ္ယူႏိုက္တက္ (၁)

လြမ္းလား ေရး/ဆို - ငဲငယ္
ေနျခည္ ေရး - ျမင့္ျမတ္၊ ဆို - ဆလိုင္း
ငါေအာ္ငိုလိုုက္ခ်င္တယ္ ေရး - ျမင့္ျမတ္၊ ဆို - သားေဇာ္
လြမ္းေနၿပီ ေရး - ညီညီေအာင္၊ ဆို - ျမင့္ျမတ္
ရလဒ္ ေရး/ဆို - သားငယ္ (ပဥၥဂံ)
ထြက္သြား ေရး - ညီရဲ၊ ဆို - Zero Hour
ဇာတ္လမ္းတို ေရး - ရဲရင့္၊ ဆို - Zero Hour
ျပတ္သားခဲ့ ေရး - ရဲရင့္၊ ဆို - Zero Hour
ငါ ေရး - ေက်ာ္ျမတ္စိုး၊ ဆို - Unrivalled
ယူက်ံဳးမရ ေရး - ေတဇမင္းေဂါင္၊ ဆို - Unrivalled

မာတိကာ သို႔ .....