ေလွ်ာက္ ေလွ်ာက္

အာ႐ုဏ္မိုးလင္း
လက္နဖူးတင္
သက္ျပင္းနဲ႔ ႏိုးတဲ့မနက္ခင္း
ႀကံဳလာတဲ့ ဇာတ္
အဆင္ေျပတဲ့ အရပ္
ေက်ေက်နပ္နပ္ မေနတတ္သေရြ႕ေဟ့
လိုခ်င္အိပ္မက္
ငါခ်ဥ္ျခင္းတက္
ပူေလာင္တဲ့ရမၼက္ တစ္ရက္ၿပီးတစ္ရက္
လူလိုစားရင္း လူလိုသြားရင္း လူေတြၾကားထဲ
မေနတတ္သေရြ႕ေဟ့

ေလွ်ာက္ ... ေလွ်ာက္ ... မင္းတုိ႔လမ္း မင္းတို႔ေရြးၿပီးကိုယ္တုိင္
ေလွ်ာက္ ... ေလွ်ာက္ ... က်ဳပ္တုိ႔လမ္း က်ဳပ္တုိ႔ေရြးၿပီးကိုယ္တုိင္
ေလွ်ာက္ ... ေလွ်ာက္ ... အေၾကာင္းျပခ်က္ လံုး၀လံုး၀မလိုဘူး
ေလွ်ာက္ ... ေလွ်ာက္ ... မၿငိနဲ႔

ျမင္သမွ်ေျပာေတာ့
အဆင္မေျပဘူးေပါ႔
အရာမထင္ဘူးလား ကဲ ... ခင္ဗ်ားတို႔သေဘာ
တကယ္ `ဇ´ ျပင္းလား ဟန္ေဆာင္ျခင္းလား
ေသခ်ာစဥ္းစား ေယာက်္ားစကားေျပာ

မာတိကာ သို႔ .....