တိမ္တိုက္ေလးေျပာေပးပါ

ညမ်ားရယ္ အလြမ္းမ်ားနဲ႔ တုိ႔တစ္ေယာက္တည္း
နင္မရွိေတာ့ ဘယ္လိုသာယာႏိုင္ဦးမလဲ

ဒီလိုညတုိင္းပဲ အလြမ္းမ်ားလည္း ဘယ္သူသိႏိုင္မလဲ
ဖြင့္ေျပာဖုိ႔ခက္ အၾကင္နာခ်စ္စကားတုိ႔ရင္ထဲ

ဘယ္သူေျပာေပးမွာလဲ ဒဏ္ရာေတြနဲ႔ တို႔တစ္ေယာက္တည္း
အခ်ိန္တို႔ အနားေျပးျဖတ္သြား တိမ္တုိက္ေလးရယ္

တိမ္တုိက္ေလး အေ၀းဆံုးေျပး တိမ္တုိက္ေလး ခရီးမ်ားဆက္
ရင္ထဲက တုိ႔အလြမ္းေတြ နင္သိၿပီးသား / နင္ဖန္ဆင္းလား
ေနရာတိုင္းမွာ အလြမ္းမ်ားက အခ်ိန္တုိင္းမွာ စိုးမိုးထား
တိမ္တုိက္ေလး ငါ႔ခ်စ္သူကို ငါသတိရလို႔ ေျပာေပးပါကြာ

မာတိကာ သို႔ .....