ဘယ္ေတာ့မွ

အိပ္ရာထမနက္ေတြတိုင္း ကိုယ့္အေတြးမွာ ဦးစြာပထမ မင္းအၿပံဳးေတြ
မင္းအရိပ္ေတြ ငါ့ဘ၀ကိုအၿမဲတမ္း စိုးမိုးျခယ္လွယ္ ညေတြလည္း
မင္းပါပဲ အိပ္မက္ေတြအားလံုးရဲ႕သခင္
စိတ္ကူးေတြအားလံုးလည္းနင္ အရာရာသည္မင္းျဖစ္လို႔ေနတယ္
ေႏြသည္လည္းမင္းပါပဲ ေဆာင္းတစ္ခုရဲ႕ႏွင္းေတြနင္ပဲ
မိုးတစ္ခုရဲ႕မိုးစက္ေတြအားလံုးဟာ မင္းပဲႀကီးစိုးသူေလးရယ္
ေတာင္းပန္တယ္ခ်စ္သူရယ္ နင္ငါ့ကိုမထားခဲ့လုိက္နဲ႔
နင္ငါ့ကိုမရက္စက္လိုက္နဲ႔ ငါတကယ္ကို႐ူးသြပ္သြားႏိုင္တယ္

ဘယ္ေတာ့မွ မင္းေလးငါ့ကို ရက္စက္မထားခဲ့လိုက္ပါနဲ႔
ဘယ္ေတာ့မွမင္းေလးငါ့ကို မုန္းတဲ့အေၾကာင္းေတြ မေျပာပါနဲ႔ အိုး No...
ဘယ္ေတာ့မွ မင္းမုန္တဲ့ဘ၀မွာ ငါ႐ူးသြပ္သြားႏိုင္လို႔
ဘယ္ေတာ့မွ ဘယ္ေတာ့မွ ကိုယ့္ကိုမရက္စက္နဲ႔ No..No..No
တစ္သက္တာလံုး႐ွိခ်င္တာ ခ်စ္ရသူမင္းရဲ႕အနား
မင္းယံုမလား ဘ၀တစ္ခုလံုး ေပးဆပ္ကာခ်စ္ခဲ့တို႔ရဲ႕အခ်စ္မ်ား
မိနစ္တိုင္းစကၠန္႔တိုင္းအခ်ိန္တိုင္းကိုလႊမ္းမိုးတဲ့နင္
ရင္မွာစူးျမဳပ္နစ္၀င္ ဒီရင္ခြင္ဟာမင္းအတြက္ေပါ့သခင္
ဘ၀တစ္ခုလံုးလင္းေစခဲ့ မင္းေလးဟာငါ့ရဲ႕ေနမင္း
ညေတြလည္းလွေစခဲ့ မင္းေလးဟာငါ့ရဲ႕ ေအးျမလမင္း
ေတာင္းပန္တယ္ခ်စ္သူရယ္ နင္ငါ့ကိုမထားခဲ့လုိက္နဲ႔
နင္ငါ့ကို မုန္းလို႔မသြားနဲ႔ ငါတကယ္ကိုခ်စ္လို႔သြားတာနင္

မာတိကာ သို႔ .....